Odlomak

Zadatak međunarodnog marketinga je usmeravanje roba i usluga prema potrošačima ili korisnicima u više od jedne zemlje. Njihova delatnost ne iscrpljuje se samo u oblasti klasične međunarodne razmene, nego obuhvata sveukupnost savremenih međunarodnih ekonomskih odnosa. Nasuprot tome, izvozni marketing iza sebe ima samo proizvodnju u nacionalnim granicama. Glavna karakteristika izvoznog marketinga je proizvodnja u domaćoj sredini a prodaja u inostranstvu, pa je tako on usmeren samo na klasičan izvoz.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari