Odlomak

Da bi u celosti bili shvaćeni pojmovi jabučne, vinske i limunske kiseline, kao i otkud oni u organskoj hemiji, mora se poći od samog pojma i svrhe organske hemije.
Organska hemija predstavlja hemiju ugljenikovih jedinjenja, tj. obuhvata sva ona jedinjenja koja u sebi sadrže ugljenikove atome. Ugljenik kao element periodnog sistema elemenata gradi veoma mali broj neorganskih jedinjenja, tako da je njegovo pojavljivanje uglavnom svojstveno za organska jedinjenja.
Sama vinska, jabukova i limunska kiselina predstavljaju najvažnije predstavnike hidroksi- dikarboksilnih kiselina.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari