Odlomak

Kamata jeste naknada koja se plaća za korišćenje tuđeg novca ili drugih zamjenljivih stvari za određeni vremenski period. Njena visina se određuje u procentima  u odnosu na visinu duga. Kamata može da bude ugovorna ili zakonska. Ugovorna kamata se određuje sporazumom stranaka, dok se zakonska mora platiti bez obzira na volju stranaka i uređena je imperativnim normama…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 2 stranica
  • Poslovno pravo Dijana Marković
  • Školska godina: Dijana Marković
  • Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Bijeljina,  Univerzitet Sinergija u Bijeljini  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari