Odlomak

1.UVOD

Organizacija predstavlja jedan od osnovnih podprocesa globalnog upravljanja preduzećem ili drugom organizacijom. Organizacija znači definisanje i uspostavljanje optimalne kombinacije ljudskih i fizičkih resursa, koja će omogućiti efikasno funkcionisanje preduzeća ili druge organizacije. To je formiranje organizacione strukture preduzeća, što podrazumjeva podjelu rada, grupiranje i povezivanje pojedinih vrsta poslova, delegiranje ovlaštenih i odgovornih ljudi u projektovanju kompletne strukture povezivanja svih potrebnih resursa u skladnu i funkcionalnucjelinu.
Definisanje organizacije preduzeća podrazumijeva da se valjano organizuju svi dijelovi preduzeća i svi pojedinci, tako da mogu da što bolje da obnove delegirane poslove i zadatke.
Organizacija preduzeća povezuje sve ljudske i fizičke resurse u skladnu cjelinu, koja ima mogućnosti da funkcioniše na najbolji mogući način.
Uloge pojedinca su pravilno određene, zadaci tačno definisani i dodjeljeni, načini obavljanja zadataka su propisani, ovlaštenja i odgovornosti delegiranih ljudi i njihov mehanizam je sposoban da valjano funkcioniše.

– klasična teorija organizacije

Klasična teorija organizacije naziva se još i teorijom znanstvenog uprvaljanja.Temelji klasičnih teorija organizacija su podjela rada, hijerarhija, struktura i raspon kontrole. Tri najvažnije klasične teorije organizacije su:

 • teorija znanstvene organizacije rada (F.W.Tauler)
 •  teorija administrativnog upravljanja (H. Fayol)
 •  teorija birokratske organizacije (Max Weber)

2.TEORIJA ORGANIZACIJE

Uopšte je rapšireno uvjerenje da se organizacioni problem nisu sistematično prije Tejlora, koji se smatra osnivačem  naučne organizacije.
Iako se smatra da je Taylor osnivač znanstvene organizacije ,organizacija je prošla dugi razvojni put kojem su doprinos dali različiti znanstvenici-prvo izučavanje se odnosilo na pojedine aspekte organizacije:

 • Egipat, piramida,
 • Ksenofon napisao Ekonomijus (analizirao kako je najbolje upravljatidomaćinstvom)
 • Platon i Aristotel – analizirali kaste
 • Katon i Varen – kako što bolje upravljati imanjem-u feudalizmu nalazimo prve znakove bavljenja organizacijom:
 • Leonardo da Vinci – planiranje zadataka
 • Galileo Galileji – izučava prirodu umova-Francuska i Engleska
 • Marshal Voban – proučavao kakva bi trebala biti veličina kolica(manufakture) koju radnik može nositi-Klasična politička ekonomija
 • Socijalutopisti – izgradili organizaciju budućeg poduzeća
 • Perounet – podjela rada u proizvodnji igala
 • Marx i Engels – podjela rada, specijalizacija i kooperacija
 • Babbage – znanstven pristup podjeli rada i specijalizaciji; studij vremena i pokreta
 • Poor – princip organizacije, informacije i komunikacija

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari