Odlomak

Da bi organi društveno-političkih zajednica mogli da funkcionišu i da obavljaju svoje funkcije oni moraju da raspolažu određenim novčanim sredstvima-prihodima.
Dok su se ranije ovi prihodi javljali u naturalnom obliku dotle se oni u savremenoj privredi, gde vladaju robno-novčani odnosi, javljaju isključivo u novcu. Država, kao i ostale društveno-političke zajednice, mogu da ostvare svoje prihode na razne načine. To zavisi u velikoj mjeri od produkcionih odnosa prema kojima se određuje i karakter javnih prihoda.
Osnovni oblici javnih prihoda u savremenoj finansijskoj teoriji su porezi, takse, carine, parafiskaliteti i dr. Javni prihodi imaju javno-pravni karakter i služe za pokrivanje javnih rashoda, odnosno finansiranje javnih potreba. Važne karakteristike javnih prihoda su njihova obaveznost utvrđena na osnovu ustava i zakona, i njihov netržišni karakter.
Javni prihodi se pretežno formiraju putem raspodjele i preraspodjele nacionalnog dohotka. Klasična teorija je poreze, takse i prihode od javne imovine posmatrala kao normalne, redovne, javne prihode, kojima treba pokrivati redovne javne rashode. Savremena finansijska teorija pored klasičnih javnih prihoda i javni dug, emisiju novca i druge oblike javnih prihoda, prihvata kao normalne, redovne javne prihode.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Javni prihodi prof. Milinko Ranilović
  • Školska godina: prof. Milinko Ranilović
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Kiseljak,  Visoka škola 'CEPS-Centar za poslovne studije' u Kiseljaku  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese