Odlomak

Pojam tržišta određuje se kao odnos ponude i tražnje, kao stalno sučeljavanje robnih i kupovnih fondova, tj. kao skup svih pojedinačnih odnosa razmene robe i novca.

Pod pojmom tržišta u širem smislu podrazumeva se svako sučeljavanje ponude i tražnje, bez obzira na mesto, vreme i oblik obavljanja kupoprodajnih poslova.
Tržište u najširem smislu je svako mesto na kojem se razmenjuje roba bez obzira na to između koga i po kojem osnovu se vrši razmena.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari