Odlomak

UVOD

Prehrambeni aditivi su hemijske supstance, koje se bez obzira na njihovu hranjivu vrijednost ne koriste kao namirnice, ali se u prehrambene proizvode dodaju radi poboljšanja senzornih svojstava, produženja održivosti ili lakše prerade. U prehrambene proizvode aditivi se mogu dodavati u različitim fazama procesa i proizvodnje, prerade, pakovanja, transporta, distribucije i pripreme.
Neke materije u namirnice mogu dospjeti slučajno tokom primarne proizvodnje, prerade, skladištenja ili transporta ( sitni dijelovi plastike, stakla, papira, sredstva za zaštitu biljaka i životinja, sredstva za čišćenje i dezinfekciju itd.). Ove materije nisu aditivi, već se smatraju kontaminentima, zbog čega je namirnice potrebno zaštititi od njihovog uticaja.
Aditivi djeluju različito na proizvode, neki od njih imaju samo jedno dejstvo, a neki na proizvod djeluju višestruko. Da bi se upotpunosti spriječio uticaj bilo koje supstance, koja se koristi kao prehrambeni aditiv, svi aditivi su pod strogim nadzorom stručnjaka za hranu i zdravstvenih radnika. Prije odobravanja upotrebe aditiva i tokom njegovog korištenja, obavezna je primjena starog sistema analize rizika po zdravlje čovjeka, uzrokovanog ovim hemijskim supstancama.

1.    KONTROLA UPOTREBE ADITIVA

Jasan pregled podataka o unošenju aditiva putem hrane prikazan je u Guidelines for the Study od Dietary Intake of Chemical Contaminants WHO Offset publication NQ 87, 1985. Ako se primjenjuje jednostavan način ocjene unošenja aditiva u organizam preko hrane, prvi korak koji je neophodno provesti je da se identifikuju i prikupe svi podaci dostupni u zemlji, a zatim da se provjeri da li prilikom ocjenjivanja ovi podaci mogu obezbijediti dovoljno informacija o konzumiranju prehrambenih aditiva.
Prema većini nacionalnih propisa u svijetu, aditivima se na osnovu detaljnih ispitivanja i dobivenih rezultata odobrava upotreba, te kreira regulativa koja definiše svrhu i količinu aditiva koji se mogu upotrijebiti. Ako se unose u organizam u količinama koje nisu dozvoljene onda su škodljive i uzrokuju bolesti. Pri dužoj ekspoziciji rizik se povećava. Stepen prihvatljivosti aditiva izražava se preko prihvatljivog dnevnog unosa ADI ( Acceptably Daily Intake ).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari