Odlomak

Zadnji dio kostura glave cine kosti lobanje odnosni ossa crania.. Kosti lobanje su međusobno spojene pomoću nepokretnih zglobova, nazvanih šavovi lobanje (suturae crani) obrazuju jajastu koštanu čahuru, tj. lobanjsku duplju , koja sadrži mozak i štiti ga od povreda. Lobanja se deli na dva dela : 1. lobanjski krov (clavaria) tj.gornji ispučeni deo, 2.lobanjsku bazu, koja predstavlja donji deo lobanje.Lobanju sačinjavaju osam kostiju od kojih su četri neparne, a dve parne . Neparne kosti idući od spreda unazad, to su : čeona kost (os frontale ), sitasta kost (os ethmoidale), klinasta kost (os sphenoidale) i potiljačna kost (os occipitale).

Parne kosti lobanje su desna i leva : temena kost (os parietale) i slepoočna kost (os temporale). Temena kost (os parietale)Temena kost je parna,pljosnata kost, koja gradi srednji deo krova lobanje (clavaria). Desna i leva kost zglobljavaju se međusobno duž središne linije. Temena kost je četvrtasta i ima dve strane i četri ivice.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Osnovi anatomije prof. Jovan Ćulum
  • Školska godina: prof. Jovan Ćulum
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari