Odlomak

Kriminalistička tehnika je oblast kriminalistike koja se bavi naučno-tehničkim aspektima pronalaženja, obrade i tumačenja (veštačenja) materijalnih tragova kao i tehnikom registracije i identifikacije lica i stvari sa ciljem sprečavanja kriminaliteta, rasvetljavanja događaja, otkrivanja krivičnih dela i učinioca kao i obezbeđenja dokaza.

Zadatak kriminalističke tehnike jeste da se na najefikasniji način spreči izvršenje krivčnih dela, otikrije njihov izvršilac, odnosno da deluje preventivno i represivno svojom delatnošću u suzbijanju svih pojavnih oblika kriminaliteta.

Bavi se pronalaženjem, proučavanjem, prilagođavanjem i usavršavanjem najpogodnijih naučno-tehničkih metoda i sredstava za suzbijanje kriminalitota iz područja prirodnih i tehničkih nauka, radi otkrivanja, fiksiranja i tumanjenja tragova u dokazne svrhe.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 44 stranica
  • Kriminalisticka tehnika Ljubomir Cimburovic
  • Školska godina: Ljubomir Cimburovic
  • Skripte, Kriminalistika
  • Srbija,  Novi Pazar,  UNIVERZITET U NOVOM PAZARU - Departman za pravne nauke  

Više u Skripte

Komentari