Odlomak

Već je istaknuto da lica i imovinu preduzeća ugrožavaju dela opšteg kriminaliteta, koji se može najsumarnije oderditi dela kao skup svih krivičnih dela koja ne pripadaju političkom, privrednom i ekološkom kriminalitetu. Proizilazi da su za problematiku obezbeđenja lica, imovine i poslovanja preduzeća od posebnog značaja dela imovinskog kriminaliteta, koja se vrše na štetu preduzeća, odnosno na poslovnom prostoru preduzeća, ustanova i organizacija.

Imovinski kriminalitet je skupni naziv za krivična dela koja su uperena protiv imovine i čijim vršenjem se praktično ostvaruje protivpravna imovinska korist za izvršioca krivičnog dela ili neko drugo lice. Ova krivična dela se vrše protiv imovine bez obzira na njeno vlasništvo i bez obzira da li se radi o pokretnoj ili nepokretnoj imovini ili imovinskim pravima ili interesima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Bezbednost prof. Marija Mitić
  • Školska godina: prof. Marija Mitić
  • Seminarski radovi, Skripte, Bezbednost, Saobraćaj
  • Srbija,  Niš,  Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju u Nišu  

Više u Bezbednost

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari