Odlomak

POJAM KRIMINOLOGIJE

Latinski crimen – zločin,

Kriminologija je nauka koja izučava kriminalitet kao negativnu društvenu pojavu.

U najopštijem smislu, kriminologija je nauka o zločinu.

Francuski antropolog P. Topinard je prvi upotrebio reč “kriminologija” 1879. godine, u svom radu “Antropologija”.

Prvo delo pod nazivom kriminologija objavio je R. Garofalo 1884. god.

Definisanjem pojma kriminologije bavio se veliki broj autora.

Tradicionalan pojam zločin – u savremenom značenju kriminalitet,

Kriminalitet je veoma stara društvena pojava,

Istorijski posmatrano, treba navesti:

Hamurabijev zakon (1800 g.p.n.e),

Zakoni Manu (Indija, 1200 g.p.n.e),

Zakon dvanaest tablica.

Ima onoliko koncepcija kriminologije, koliko i samih kriminologa.

Uži i širi pojam kriminologije,

a) Uži pojam kriminologije

Kriminologija je nauka koja se bavi izučavanjem etiologije i fenomenologije kriminaliteta, kao masovne i individualne pojave.

To je nauka o deliktu i delinkventu.

Pristalice: Garofalo, Dirkem, Lombrozo, Pinatel i dr.

b) Širi pojam kriminologije (preovlađujući)

Pristalice ove koncepcije smatraju da kriminologija, pored izučavanja kriminaliteta u užem smislu:

– izučava i sve ostale oblike prestupnog i devijantnog ponašanja,

– zatim sistem državnih mera i mehanizama za suzbijanje kriminaliteta, uključujući i organizaciju i rad pravosudnih i policijskih organa i ustanova za izvršenje krivičnih sankcija.

Unutar ove koncepcije ima više shvatanja.

Pristalice ove koncepcije: E. Ferri, Grassberger, H. Gross, Seelig i dr.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Filozofija

Više u Pravo

Više u Psihologija

Više u Skripte

Više u Sociologija

2 replies on “Kriminologija”

Dobra skripta 😀

Duska995 Duska995 says:

Odlicna skripta!

Komentari

Click to access the login or register cheese