Odlomak

KAZNENI POSTUPAK I KAZNENO PROCESNO PRAVO

a) Definiraj kazneno procesno pravo

kazneno procesno pravo spada u kazneno pravo u širem smislu riječi, a predstavlja pretpostavke za poduzima određenih mjera i radnji , ovlaštenika za poduzimanje tih radnji, te pravne poslijedice u slučaju da se pravni propisi krše navedeni u zakonu krše.

b) Opišite trojaki cilj kpp-a!
1.rezultatu se osiguravaju za daljni tijek postupka
2. jamče se osobna i imovinska prava građana
3. postiže se dobra kvaliteta radnje
c) Kada je na europskom sudu nastala podjela na kazneno i procesno pravo!
nastala je velikom reformom kpp-a u doba prosvjetiteljstva

 

A) Cilj i svrha KAZNENOG POSTUPKA
(2.)/46.a) Kako definiramo kazneni postupak?
kazneni postupak je skup radnji i mjer a koje predstavlja djelovanje suda i drugih državnih i nedržanih tjela u slučaju da postoji vjerojatnost da je počinjena djelo koje je propisano zakonom kao kazneno djelo , sa ciljem da se utvrdi da li je to djelo učunjeno ko ga je počinio te ako je počinitelj kriv da mu se izrekne kazna ili neka druga mjera.
b) Koja je svrha kaznenog postupka?
Svrha je da se kroz provođenje postupka odredi je li počinjeno kazneno djelo, tko ga je počinio, i ako jest da se izrekne kazna ili druga mjer apred nadležnim sudom , kako bi se osigarao funkcionalnost pravnog poreta i državnog sistema.

 

B)KAZNENO PROCESNO PRAVO

C) Cilj i svrha kazneng PROCESNOG PRAVA
(3.)/40.a) Što je to KPP?
Kazneno procesno prava spada u kazeno pravo širem smilu, a podrazumijev apretpostavka za poduzimanje određenih radnji, ovlaštenke u poduzimanu tih radnji te pravne poslijedice u slučaju kršenja tih propisa.
b) Koji je njegov ciljni karakter?
Služi široj društvenoj svrsi, tako što se kroz njegovu primjenu očituje funkcioniranje pravnoga poretka. To se postiže kroz utvrđivanje pitanje krivnje počinitelja k.d , na sustavan i zakonito propisan način.

(4.)/52.a) Definiraj kazneno procesno pravo
kazneno procesno pravo spada u kazneno pravo u širem smislu riječi, a predstavlja pretpostavke za poduzima određenih mjera i radnji , ovlaštenika za poduzimanje tih radnji, te pravne poslijedice u slučaju da se pravni propisi krše navedeni u zakonu krše.
b) Opišite trojaki cilj kpp-a!
1.rezultatu se osiguravaju za daljni tijek postupka
2. jamče se osobna i imovinska prava građana
3. postiže se dobra kvaliteta radnje
c) Kada je na europskom sudu nastala podjela na kazneno i procesno pravo! nastala je velikom reformom kpp-a u doba prosvjetiteljstva

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari