Odlomak

UVOD

Zadatak rada je objasniti tematiku koja nas je sve potresla prošle godine. To je kriza Bosne i hercegovine 2014/15 godine. Ekonomski, politički i socijalni problemi BiH su se znatno povećali 2014 . godine. Bit će govora o protestima u BiH , čemu vodi vlast „ gušenjem“ energije i zahtjeva građana. Mediji koji su praćeni tokom i prije pisanja rada su : Federalna TV , BHT 1 , Časopise, Novine dnevnog avaza , razne internet stranice koje su govorile o protestima i krizi BiH , te komentari širom internet društvenih mreža. Mediji su praćeni svakodnevno i vođene su bilješke.
U aprilu 2013. godine IBHI je objavio analizu „Politička, ekonomska i socijalna kriza u BiH 2012/2013 – Put ka novim politikama“. U tom dokumentu je izložena detaljna analiza političke krize od 2010. godine, ekonomske krize i socijalne situacije. Ta analiza i danas u potpunosti „drži vodu“, novo je jedino pogoršavanje svih ekonomskih i socijalnih pokazatelja. Citiraćemo dio dokumenta posebno relevantan za analizu koja slijedi u ovom dokumentu:
„Da li stalno pogoršavanje socijalne situacije, te odsustvo izgleda za ekonomski oporavak zbog potpune nesposobnosti i nezainteresovanosti političkih elita da rješavaju stvarne ekonomske i socijalne probleme može dovesti do socijalnog bunta?
Hipotetički, analitički gledano, izglede za socijalni bunt smanjuje apatija, široko prisutna u stanovništvu, preciznije, strah od nasilja („samo da rata ne bude“), odsustvo građanske svijesti, „akademizam“ civilnog društva, nepostojanje bilo kakvog subjekta koji bi mogao inicirati socijalni bunt (sindikati su „polupartijske organizacije“), činjenica da veliki broj zaposlenih rade u javnom sektoru, tj. direktno zavise od vlasti, itd. Tome treba dodati i opravdani strah od nacionalističkih interpretacija, usmjeravanja socijalnog bunta te desničarskog populizma kome jesu sklone neke političke partije Sa druge strane, realistički gledano, socijalni bunt u BiH postoji već godinama i širi se. On je, za sada, parcijalan, demonstriraju ili štrajkuju opljačkani radnici, jedne ili druge „statusno“ ugrožene socijalne kategorije. Dakle, redovno je parcijalan a dominira borba za odbranu stečenih „statusnih“ prava na socijalne transfere, kod RVI posebno. „

ANALIZA REZULTATA

Protesti – šta i kako se dešavalo ? Prvi čin – bebe ispred parlamenta. Prvi val protesta desio se početkom juna 2013. godine povodom nedonošenja zakona o JMBG, te smrti jedne bebe koja zbog nemanja JMBG nije mogla dobiti dokumentaciju da bi se liječila u inostranstvu. Hiljade građana je blokiralo zgradu zajedničkih institucija i parlament BiH. Po karakteru mirni građanski protesti izazvali su burnu političku reakciju kroz teze o ugroženosti sigurnosti institucija BiH u Sarajevu te političku krizu izazvanu nedolaskom predstavnika RS-a i dijela hrvatskih predstavnika u ministarstva i oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Na protest građana politička elita je odgovorila vanzemaljskom arogancijom, bojkotom sopstvenog zakonodavnog i izvršnog rada koji bi, po definiciji, trebao služiti građanima. Vlast nije razumjela proteste.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari