Odlomak

Socijalno patološko ponašanje ili ti devijantno ponašanje maloletnika poznato pod nazivom delikvencija je socio- patološka pojava koja prdstavlja kršenje određenih društvenih normi. To su sve negativne dispozicije omladine za koje su zakonom predoređene sankcije. Konstantan bes, ljutnja i mnogo puta ponovljeni neuspesi koji dovode do agresije, a potom i delinkvencije zahtevaju veliku pažnju okoline i stručnjaka kao i naporan rad na suzbijanju istih. Da bi dim nestao treba najpre ugasiti vatru, što će reći da je ključna stvar u suzbijanju pojava otkrivanje i otklanjanje uzroka .Maloletnička delinkvencija je ozbiljan problem sa kojim se susreću savremena društva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 25 stranica
  • Osnovi andragogije u zdravstvu Prof. Mr.sc Jasmina Radojlović
  • Školska godina: Prof. Mr.sc Jasmina Radojlović
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  Visoka medicinska škola strukovnih studija 'Milutin Milanković u Beogradu  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari