Odlomak

Marketing usluga

Temelji ekonomskog razvoja su, pre svega, urbanizacija i razvoj velikih gradova, a tempo života ima presudnu ulogu u razvoju uslužnih delatnosti veoma širokog spektra. Ekonomija usluga će tako obeležiti XXI vek, vek post-industrijske ekonomije, što ne samo da uvećava kvalitet života čoveka, već i radno sposobnom stanovništvu osigurava zapošljavanje. U tom smislu, ekonomija države, koja ne osigurava rast i razvoj uslužne ekonomije, nije u mogućnosti da održava visoke stope privrednog rasta i da zapošljava sve veći broj radno sposobnog stanovništva, što znači da nije u stanju da omogući savremeni život i prosperitet svom stanovništvu. Danas nije moguće zamisliti tehnološki i ekonomski efikasan, socijalno i kulturološki savremen sistem, bez razvijenog sektora uslužne ekonomij
Uslužna ekonomija je prepoznatljiva po odnosima koji se uspostavljaju između proizvođača i potrošača, za razliku od industrijske u kojoj dominira orijentacija  na proizvodnju proizvoda i ostvarivanje rezultata po tom osnovu. U industrijskoj  ekonomiji standard potrošača se meri količinom proizvoda koji su njima dostupni,  dok se u uslužnoj ekonomiji naglasak stavlja na kvalitet i standard života, odnosno na  promene u stanju ličnosti ili stvari.
Važno imati u vidu da je uslužni menadžment u velikoj meri tržišno orijentisan  pristup i da se često koristi umesto termina uslužni marketing. Uslužni menadžment  identifikuje načine kako da se upravlja poslovanjem u uslužnoj konkurenciji gde se  nalaze usluge, što uvek predstavlja ključ uspeha na tržištu, bez obzira da li je suština  ponude usluga ili proizvod.
Međutim, sposobnost i želja menadžera u pojedinim uslužnim organizacijama da  odgovore na velike promene koje oblikuju ekonomiju usluga, omogućiće njihovim  organizacijama ili da prežive i prosperiraju, ili da budu poražene fleksibilnijim  konkurentima.
Jedna od najvažnijih karakteristika uslužne ekonomije jeste činjenica da su uslužne  aktivnosti veoma radno intenzivne i sa ograničenim mogućnostima ekonomije obima,  samim tim što je uslužni proizvod suštinski drugačiji od materijalnog, opipljivog  proizvoda. To posledično dovodi do sporijeg rasta produktivnosti u uslužnom sektoru  u odnosu na ostatak ekonomije.
Pored toga, velik je značaj usluga u rešavanju problema nezaposlenosti, koji može biti  od presudne važnosti u tranziciji nacionalnih ekonomija. Rast zaposlenosti u sektoru  usluga je zabeležen i u periodu najdubljih recesija. Međutim, najviše novih radnih mesta  je stvoreno u onim zemljama koje su imale sposobnu radnu snagu za uslužnu industriju.
Postoje mnogi uzroci koji su doveli do ekspanzije uslužnih delatnosti, a ovde će biti navedeno nekoliko glavnih faktora:

•    razvoj novih proizvoda često dovodi i do razvoja novih usluga;
•    rast životnog standarda i kvaliteta života koji je usledio posle drugog svetskog  rata doveo je do značajnog povećanja dohotka, a time i do povećanja  korišćenja usluga;
•    promene u porodici i u odnosima između polova;
•    menjanje strukture stanovništva;
•    razvoj novih gradova i regiona što dovodi do povećanja gradskog stanovništva,  a time i do promena u životnom stilu ljudi;
•    veća međunarodna mobilnost i putovanje ljudi, koje opet dovodi do veće  potrošnje usluga;
•    globalizacija poslovanja.

Iz iskustva razvijenih zemalja kao i zemalja u tranziciji može se zaključiti da uslužne delatnosti u Srbiji mogu preuzeti vodeću ulogu u ukupnom ekonomskom razvoju. Usluge su po svojoj prirodi radno intenzivne, tako da njihov razvoj pruža i mogućnost rešavanja jednog od najvećih problema u Srbiji, a to je nezaposlenost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese