Odlomak

VEŽBE

Međunarodni marketing predstavlja tržišno upravljanje i koordinaciju poslovnih aktivnosti radi što uspešnije internacionalizacije privrednih subjekata i njihovog adekvatnog uklapanja u inostranu sredinu. To je savremena koncepcija i osvarivanje tržišnog uspeha u međunarodnim i globalnim razmerama. Zadatak međunarodnog marketinga je kompleksniji od zadataka domaćeg marketinga.
Elementi markesting miksa su: proizvod, cena, promocija i distribucija.
Domaće okruženje – nekontrolisane varijable: konkurentska struktura, ekonomska klima, politički i pravni faktori.
Strano okruženje – nekontrolisane varijable: ekonomsa snaga, nivo tehnologije,geografija i infrastruktura, faktori kulture, politički i pravni faktori.
Strategija standardizacije – Podrazumeva nastup preduzeća na svim tržištima sa identičnim proizvodom i identičnim cenama, po identičnom sistemu distribucije i uz identični program promocije. Osnovne predpostavke ove strategije su: homogenost tražnje, slični ukusi, slične želje i potrebe potrošača na svim tržištima. Osnovni nedostatak je rigidnost ove strategije (nema mnogo mogućnosti i prostora za menjanje).
Marketing efekti standardizacije:

 •     Jedinstveni imidž
 •     Ekonomija obima kao najznačajniji
 •     Maksimalan ukupan dohodak
 •     Bolje korišćenje sopstvenih resursa i ideja
 •     Bolje planiranje i kontrola
 •     Povećanje cenovne konkurentnosti

Strategija prilagođavanja – ili individualizacija podrazumeva potpunu lokalizaciju odnosno prilagođavanje svih elemenata marketing miksa karakteristikama okruženja. Osnovne predpostavke ove strategije su: heterogenost tražnje, različiti ukusi, različite želje i potrebe potrošača u različitim kulturama, mogućnost prilagođavanja. Osnovni nedostatak ove strategije su veliki troškovi.
Marketing efekti strategije prilagođavanja:

 •     Fleksibilnost
 •     Maksimiziranje prodaje
 •     Maksimalni dohodak po tržištu
 •     Bolje korišćenje tržišnih prilika
 •     Bolji kontakt sa potrošačima
 •     Povećanje necenovne konkuretnosti

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari