Odlomak

 

1.UVOD
Čovek tokom svog razvoja kroz istoriju, razvija i usavršava sredstva kojima zadovoljava svoje potrebe, pa tako razvija i sredstva drumskog saobraćaja i transporta i njegovu infrastrukturu. Od davnina čovekova težnja je da za svoje potrebe vrši premeštanje materijalnih dobara, kao da i on sam menja mesto svog boravka pomoću nekog pomoćnog sredstva.
Praktično je nemoguće prebrojati gde se sve saobraćaj može primeniti, u kakvoj vožnji i koliki mu je značaj u sadašnjim uslovima i daljem razvoju društva u celini. Saobraćaj ima izuzetan značaj za razvoj svake zemlje i svake privredne grane. Najveći obim saobraćaja obavlja se drumskim saobraćajem, i to drumskim prevoznim sredstvima, tj. motornim vozilima.
Transport je složena i raznovrsna privredna delatnost. Pojmovi saobraćaj i transport se često prepliću zbog međusobne sličnosti. I iz tog razloga je potrebno poznavati njihove definicije.
Transport predstavlja premeštanje ljudi i robe sa mesto na mesto, kao i prenos informacija i energije sa jednog mesta na drugo. U zavisnosti od vrste onoga što se transportuje i načina na koji se transportuje, transportni proces se realizuje kao prevoz, prenošenje, proticanje i td.
Saobraćaj je organizovano kretanje transportnih jedinica po mreži saobraćajnice. Saobraćaj je neželjena posledica transporta. Saobraćaj postoji ako postoje transportne jedinice koje se kreću po mreži saobraćajnice. To znači da kod cevnog transporta i dalekovoda ne postoji saobraćaj(nema transportnih jedinica) iako postoji transport.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese