Odlomak

ŠTA SU POSLOVNE FINANSIJE?

Poslovne finansije su nauka o tome kako treba donositi investicione i finansijske odluke (u preduzeću) u teoriji i kako se to čini u praksi.

 

 
KOJA JE ULOGA POSLOVNIH FINANSIJA?

Uloga poslovnih finansija (finansijskog poslovanja) u preduzeću je da obezbedi normalno, neometano odvijanje njegove poslovne aktivnosti uz: što manje angažovanje finansijskih sredstava, minimiziranje troškova pribavljanja tuđih srestava i maksimiranje prihoda od slobodnih sopstvenih sredstava.

 

 

 

KOJI SU CILjEVI POSLOVNIH FINANSIJA?

Ciljevi poslovnih finansija u preduzeću su: 1) maksimizacija profita,
2) maksimizacija prinosa na angažovani kapital, 3) opstanak preduzeća, 4) dugoročna stabilnost preduzeća, 5) rast preduzeća,
6) zadovoljavanje ciljeva nosilaca materijalnih interesa u preduzeću, 7) maksimizacija vrednosti preduzeća za vlasnike (akcionare).

 

 

 

 

 

ŠTA JE KAPITAL?

U ekonomiji se reč kapital odnosi na realni kapital tj. fizička dobra (kapitalna dobra koja se koriste kao imputi za dalju proizvodnju), dok reč kapital u svakodnevnom govoru znači novčani kapital (iznos novca koji je rezultat prethodne štednje). U poslovnim rečnicima, kapital je: 1. novac, imovina i aktiva koja se koristi u poslovanju; 2. novac koji poseduju pojedinci ili kompanije, koji se koristi za investije.

 

 

 

 

ŠTA JE INVESTICIJA?

Investicija predstavlja ulaganje u realna kapitalna dobra, ili može se reći da je investicija kupovina bilo koje aktive (imovine) ili poduhvata koji podrazumeva inicijalno žrtvovanje nakon koga sledi značajna korist. U stručnoj terminologiji iz oblasti finansija i bankarstva investiranje se odnosi na:
1) plasiranje novca, tako da daje kamatu i tako uvećava vrednost;
2) akcije, obveznice ili neku nekretninu, kupljene u nadi da će doneti više novca nego što je bilo potrebno da se one kupe.

 

 

 

 

ŠTA JE MEĐUNARODNO POSLOVANjE?

Prema jednoj definiciji međunarodno poslovanje se sastoji od transakcija koje se obavljaju preko nacionalnih granica da bi se ostvarili ciljevi pojedinaca, kompanija i organizacija. Prema drugoj definiciji, međunarodno poslovanje čine sve komercijalne transakcije – privatne ili državne – između dve zemlje. Privatne kompanije vrše transakcije radi profita, a sa državama to ne mora da bude slučaj. Tri osnovna cilja – motiva zašto se preduzeća bave međunarodnim poslovanjem su: 1) da prošire svoju prodaju, 2) da pribave resurse, 3) da minimiziraju rizik.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese