Odlomak

Ovaj seminarski rad obrađuje temu ,,Menadžment u fitnesu“, za početak ćemo pojasniti osnovne pojmove. Menadžment, kao relativno nova grana, u skorije vrijeme doživjela je svoju afirmaciju i prepoznata je kao bitna vještina.

Sa druge strane, fitnes tek u posljednjih nekoliko godina proživljava svoj afirmacijski proces, dok mu istovremeno raste popularnost.

Tempo života, nametnut savremenom čovjeku 21. vijeka, danas nas izlaže mnogim stresnim faktorima i sam način života nije prilagođen potrebama kretanja. Mnoga olakšanja koja su rezultat tehničko-tehnološkog razvoja, samo su prividno ,,olakšanja” za današnjeg čovjeka. Smanjenje fizičkog rada, odnosno kretanja, uzrokovalo je smanjenje vitalnih životnih funkcija kardiovaskularnog, disajnog, metaboličkog i drugih organskih sistema, a time i pojavu različitih tegoba i bolesti, čiji je uzrok upravo smanjeno tjelesno kretanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Sportski menadžment prof. dr Velibor Srdić
  • Školska godina: prof. dr Velibor Srdić
  • Seminarski radovi, Skripte, Obrazovanje, Sport
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci  

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari