Odlomak

Sport je fizička ili mentalna aktivnost koju čovek izvodi po utvrđenom skupu pravila, u cilju takmičenja sa protivnikom ili protivničkim timom, uz primenu propisanog sistema bodovanja na osnovu kojeg se utvrđuje pobednik.

Danas je sport postao zlatni kavez biznisa. Zbog novca, ponekad se srozava do moralnog bankrota; upregnut u političke projekte, zauzdan razlozima državnog prestiža, s mukom brani igru kao svoj temelj. Danas, na kraju jednog veka „sportizacije“ nagovešten je menadžer modernog doba; ekonomija se domogla sporta, ali je sport, s druge strane, prokrčio put ekonomiji. Na delu je logika profita u svom čistom obliku koja postaje osnov regulisanja odnosa u sportu. Generalno, danas je sport postao veoma unosan posao, koji pojedincima, klubovima i firmama donosi ogromnu dobit.

Sportovi se dele na dve grupe: grupni i pojedinačni. U grupne sportove spadaju svi sportovi koji se izvode grupno, gde najveće mesto zauzimaju sportske igre, kao na primer fudbal, košarkarukometodbojkahokej, bejzbol itd. Kao i neki borbeni sportovi kao naprimer: karatedzudo, boks.

Pojedinačni sportovi su sportovi gde se pojedinac sam zalaže za svoje uspehe. U pojedinačne sportove spadaju šah, atletikagimnastikaplivanjefitnes itd.

Neki sportovi mogu se izvoditi pojedinačno ili grupno, tačnije u parovima. Tu spadaju tenisumetnicko klizanje i skokovi u vodu. Sport može biti takmičarskog ili slobodnog karaktera.

Reklama je oblik plaćene promocije, da promoviše sport u medijima, generalno da promoviše i saopštava informacije na tržište u vezi sa nekim proizvodom ili nekom uslugom. Ona je danas nezaobilazni pratilac sporta.

Najvažnija obeležja reklama su: visok stepen izloženosti poruka javnosti, uverljivost koja se postiže ponavljanjem poruka, mogućnost stvaranja atmosfere. Reklamom se stvara i održava pozitivna predstava o nekoj robi, ili se može zainteresovati potrošač za kupovinu.

Televizijska reklama je delotvorna za robu krajnje potrošnje jer dopire do velikog broja kupaca. Takođe ona je najskuplji oblik promocije. Na početku reklama se svodila na uzvikivanje (vikanje). Kada je štampana reč postala dostupnija, počeli su se koristiti plakati, leci i oglasi u mnogobrojnim listovima. Danas, reklama se proizvodi oglasima u štampi, televizijskim i radio spotovima, katalozima, plakatima i ostalim reklamnim sredstvima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Sport

Komentari

Click to access the login or register cheese