Odlomak

Čitanje, doživljavanje, razumevanje i tumačenje pročitane pesme
• Upoznavanje sa pesnikovim biografskim podacima
• Uočavanje razlike između lirskog subjekta i pesnika
• Izdvajanje motiva i pesničkih slika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Metodika nastave srpskog jezika i književnosti dr Gordana Štasni
  • Školska godina: dr Gordana Štasni
  • Seminarski radovi, Skripte, Pedagogija
  • Srbija,  Novi Sad,  Filozofski fakultet, Novi Sad  

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari