Odlomak

Obrazovanje je danas uslov opstanka i razvoja modernih društava. U oblasti informacionih tehnologija značaj obrazovanja je u proporcionalnoj srazmeri sa tehnološkim razvojem društva. Obrazovanje na daljinu će učiniti efikasnim savremeno obrazovanje, ali kao i tradicionalno obrazovanje, tako i obrazovanje na daljinu je veoma zahtevan i težak zadatak. Mnoge komponente informacionih tehnologija kao što su multimedija, mreže, baze podataka, uključene su za ovaj proces. Nažalost, suočeni smo sa brojnim poteškoćama kao što su cena i vrijeme implementacije sistema, semantički jaz i ograničen protok. Sa ekspanzijom tehnologije i inovacija u oblasti učenja na daljinu, raspoloživost takvog načina edukacije povećava se dramatično. Mnoge tradicionalne škole neke od svojih programa koncipiraju u obliku učenja na daljinu a mnoge škole su izrasle fokusirajući se isključivo na učenje na daljinu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Metodologija naučno istrazivačkog rada prof.Živorad Milenović
  • Školska godina: prof.Živorad Milenović
  • Seminarski radovi, Skripte, Obrazovanje
  • Srbija,  Leposavić,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Učiteljski fakultet u Prizrenu Leposaviću  

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari