Odlomak

Uvod
U sustavu odgoja i obrazovanja, tjelesni i zdravstveni odgoj posebnu pažnju usmjerava na sustav praćenja i provjeravanja. Praćenje i provjeravanje u tjelesnom i zdravstvenom odgoju je od velikog značaja i za edukatore i za djecu. (Findak,2003). Edukatori dobivaju povratnu informaciju u nivou promjena, koje je izazvao primjenjeni program, dok kod djece dobiveni rezultati djeluju motivirajuće. Pri procjeni nivoa motoričkih sposobnosti, koristi se niz testova, kojima se nastoji da pokrije što veći motorički prostor,ali vremenska ograničenja ne dozvoljavaju da se djeca testiraju sa većim brojem testova. Međutim, pri primjeni takvih testova koriste se testovi, koji se primjenjuju pri testiranju osoba, koje su u sistematskom treningu. Tako se nerijetko dešava da su pojedini testovi preteški za odabrani uzorak, pa se dobiva iskrivljena slika o stanju motoričkih sposobnosti.
Analiziranje nivoa razvijenosti motoričkih sposobnosti kod djece i upoređivanje sa rezultatima, koje su postigla druga djeca ima dosta ograničenja. U razredima se nalaze djeca, koja nisu selektirana prema nivou razvijenosti motoričkih sposobnosti, nego su u većini slučajeva selektirani prema nivou uspjeha u školi, gdje više dominira intelektualna komponenta. Nivo motivisanosti djece za aktivnim učešćem u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja je različit, što može znatno da utječe na distribuciju podataka.
U nastavi tjelesnog odgoja koriste se i testovi za procjenu agilnosti. U nastavi tjelesnog odgoja u Bosni i Hercegovini koristi se test (10x5m) za procjenu agilnost, koji se nalazi u euro- fit bateriji testova. Agilnost u samoj definiciji je sposobnost usporavanja, ubrzavanja i promjene pravca kretanja zadržavajući kontrolu kretanja bez smanjivanja brzine kretanja (Brittengam,1996.). Agilnost je izuzetno važna motorička sposobnost u svim polistrukturalnim sportovima. Veliki broj autora je različito tretira. Tako se u generalnom motoričkom prostoru, tretira se kao sposobnost koja je podređena mehanizmima za strukturu gibanja, gdje je svrstana koordinacija i brzina pokreta (Gredelj i sur.1975), Bompa (1999) je povezuje kao kombiniranu sposobnost koordinacije i brzine. U novijoj literaturi (Pearson,2001.) agilnost se može pronaći u zajedničko kontekstu brzine i eksplozivne snage.
Ideja konstrukcije novog testa za procjenu agilnosti je usmjerena na kompleksnost kretanja u kome se smjenjuje frontalna i lateralna agilnost na obe strane. Cilj samog testa je da se procjenjuje složeniji oblik testiranja agilnosti od do sada primjenjivanog.
Prema izgledu test ima oblik slova „T“. Istraživanjem literature došlo se do saznanja da postoji test, koji ima naziv T-test za procjenu agilnosti, ali isti test se po načinu izvođenja razlikuje od gore navedenog testa. Pa se novokonstruirani test može tretirati i kao varijanta T-testa za procjenu agilnosti.

 

 

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja je utvrditi neke metrijske karakteristike (pouzdanost, diskriminativnost, i valjanost) novokonstruirane varijante T-testa za procjenu frontalne i lateralne agilnosti u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

 

 

Metode rada
Uzorak ispitanika
Istraživanje je provedeno na uzorku d 26 (n=26) učenika prvog razreda Elektro-tehničke srednje škole u Konjicu. Učenici su muškog spola, starosti 15 godina/+- 6 mjeseci, bez vidljivi tjelesnih deformiteta. Učenici redovno pohađaju nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

 

 

Uzorak varijabli
Uzorak varijabli čine tri standardizirana testa za procjenu agilnosti i novokonstruirani test:

1. KOUSTR – koraci u stranu;
2. TR9-3-6-3-9 – trčanje 9-3-6-3-9;
3. TR10x5 – trčanje 10x5m tamo-amo i
4. T-test – test za procjenu lateralne i frontalne agilnosti

 

Opis novokonstruisane varijante testa (T-test)

1. Vrijeme rada: Prosječno izvođenje testa oko tri minute po ispitaniku
2. Broj ispitivača: jedan ispitivač
3. Rekviziti: štoperica, ljepljiva traka i mali čunj;
4. Opis mjesta izvođenje: Zadatak se izvodi u prostoriji ili na otvorenom. Dimenzija 8x5m. Na tlu je označena startna linija. Od startne linije, koja je obilježena ljepljivom trakom dužine 100 cm, naprijed na udaljenosti od 5 metra dužine 30cm, postavljena je ljepljiva traka od koje je 15cm prema startnoj crti čunj 25cm . Zatim lijevo i desno od trake 4 metra postavljena je vertikalno ljepljiva traka dužine 100 cm .

 

 

 

Zadatak:
Početni stav: ispitanik stoji u uspravnom stavu ispred startne linije;
Izvođenje zadatka: Na znak „sad“ ispitanika istrčava naprijed trči sa desne strane čunja, zatim dokorakom ide u lijevu stranu do trake, koja je postavljena na lijevu stranu,i dodiruje je vanjskom lijevom nogom, zatim se dokorakom vraća do čunja i sa njegove desne strane i nazad se vraća do startne linije. Zatim opet istrčava, ali sada ide sa lijeve strane čunja i ide dokorakom u desnu stranu do linije, dodiruje je desnom nogom i vraća se nazad i sa lijeve strane čunja vraća se nazad.
Kraj izvođenja zadatka: štoperica se zaustavlja, kada ispitanik vraćajući se drugi put pređe sa obe noge preko startne linije
Položaj ispitivača:Ispitivač stoji sa strane, prati kretanje ispitanika. Zadatak se ponavlja 3 puta
Ocjenjivanje: Vrijeme se mjeri u desetinkama i upisuju se svi rezultati.
Napomena: Kod bočnog kretanja dokorakom, ispitanik ne smije uraditi prekorak. Ispitanik ne smije krenuti naprijed dok sa obe noge ne pređe preko startne linije. Ispitanik mora kod bočnog kretanja da dotakne vanjskom nogom ljepljivu traku, koja je bočno vertikalno postavljena. Ispitanik, koji uradi prekorak ponavlja test. Ispitanik, koji ne dotakne bočnu traku, ponavlja test.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari