Odlomak

UVOD
Mjere osiguranja nastavnog procesa prije svega nam služe da što uspiješnije odradimo proces nastavnog rada, pored svega navedenog, posebnu pažnju treba posvetiti mjerama sigurnosti budući da je nastavni proces,bez obzira na detaljnje nastavne pripreme, po svome karakteru često dinamičan i nepredvidljiv, također to možemo reći za sudionike u već imenovanom.. Činjenica da se za vrijeme nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenici nalaze u gotovo stalnom aktivnom odnosu prema drugim učenicima u razredu, odjeljenju ili iz druge momčadi, prema sadržaju koji izvode , prema spravama, pomagalima i vremenskim uvjetima. Nedvosmisleno upućuje na zaključak da je potrebno učiniti sve kako bi se njihov rad i aktivnost odrađivali u sigurnim uvijetima. Istina, da se ponekad mogu za vrijeme vježbanja dogoditi nezgode ili se učenici mogu ozljediti unatoč svim poduzetim mjerama sigurnosti, ali tačno je i to da takvih slučajeva neće biti ili će ih biti znatno manje ako se te mjere provedu pravilno i stručno. To je potrebno učiniti radi sigurnosti nastavnog procesa, a na taj način i njegove veće učinkovitosti, a prije svega radi sigurnosti učenika i očuvanja njihovog zdravlja .
U mjere osiguranja nastavnog procesa ubrajaju se :
1.    Zdravstveno- higijenske mjere,
2.    Preventivne mjere,
3.    Čuvanje,
4.    Pomaganje .

1.    ZDRAVSTVENO – HIGIJENSKE MJERE
Ako se složimo da je zdravlje sve i sve bez zdravlja nije ništa. Onda ćemo se sigurno složiti i s tim da u radu s učenicima briga o njihovu zdravlju mora biti uvijek na prvom mjestu. To znači da svi nastavinici trebaju uz ostalo, služiti čuvanju, jačanju i unapređivanju učenikova zdravlja. Shodno tome, nastavnik treba osim općih uvjeta i zahtjeva koji se odnose na zdravlje, u nastavi procesa uključivati samo zdrave učenike. Također, podatke o zdravstvenom stanju učenika nastavnik treba dobiti od zdravstvene službe. Zadaća je nastavnika da se o dobivenim informacijama brine i ugrađuje ih u granicama svoje nadležnosti i aktivnosti u program rada. Osim toga, nastavnik je dužan u neposrednom radu s učenicima, dakle kada je u kontaktu s njima, pratiti i kontrolirati njihovo zdravlje. Nastavnik to treba učiniti djelomično samostalno ili na temelju određenih vanjskih pokazatelja bolesti, odnosno odstupanja od tako zvanog redovitog zdravstvenog stanja ( ponašanje i reakcije učenika u mirovanju, zatim za vrijeme vježbanja, kao npr držanje tijela, pojačano znojenje, ubrzano disanje, ubrzan rad srca i dr ), a dijelom u suradnji sa liječnikom. U zdravstveno-higijenske mjere pripradaju mjere lične higijene, higijene obuće i odjeće, higijensko- tehnička kontrolna prostora, prostorija, opreme , sprava, rekvizita, pomagala i pomoćnih tehničkih sredstava.

 

 
2.    PREVENTIVNE MJERE
Da bi nastavni proces bio siguran, treba poduzeti niz preventivnih mjera prije nastave, za vrijeme nastave i nakon nastave . Od mjera koje bi trebalo poduzeti neposredno prije nastave i na samom početku školske godine ističemo osiguranje učenika kod osiguravajućeg zavoda. I ako pretpostavljamo da se tzv. Opće osiguranje učenika provodi u svim školama, ipak smatramo da bi to uz tu vrstu osiguranja i učenike i nastavnike trebalo osigurati i posebno, to jest za rad u tzv . rizičnim uvjetima.  Sasvim je sigurno da su organiziranje i provođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, takmičenja, izleta, zimovanja, ljetovanja i za učenike i za nastavnike rad u rizičnim uvjetima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari

Click to access the login or register cheese