Odlomak

Mleko je nepromenjeni sekret mlečne žlezde dobijen neprekidnom i potpunom mužom zdravih, normalno hranjenih i redovno muženih krava. Ova definicija se odnosi na kravlje mleko koje se najviše proizvodi i najznačajnije je za mlekarsku industriju.
Nepromenjeni sekret znači da mleko posle muže ne sme biti promenjeno pod uticajem mikroorganizama ili okoline. Neprekidna muža predstavlja normalan postupak dobijanja mleka, pri kome se mleko od početka do kraja muže meša i stavlja u promet. To je uneto u definiciju da bi se sprečila tzv. prekidna muža koja se sastoji u tome da se prvi deo pomuženog mleka, koji sadrži manje masti, stavlja u promet, a drugi, koji je znatno masniji, koristi se u domaćinstvu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari