Odlomak

1. UVOD

Monarhija vodi poreklo iz antičkih vremena, i monarhija i republika su menjala svoja značenja tokom istorije. Monarhija je vekovima bila deo autokratskog režima. Menjala je svoje oblike vekovima počevši od robovlasničkih, apsolutistickih, staleskih I dr. Kada su pocele da se stvaraju modern drzave, želeli su republiku, pa je I sama rebublika postala simbol slobode, a monarhija je postala simbol omrzenog autokratskog rezima.
U danasnje vreme demokratija se ne vezuje za republiku, tako I u nedemokratskim I autokratskim i totalnim režimaima nastaju republike. Sve socijalisticke države su sada nezavisne republike, a I fašističke države su sada republike. Danas, monarhija je mnogo manje rasprostranjena, javlja se u drzavama koje su demoktatske, ali sa vladajucim autokratskim režimom. Oblik monarhije koja preovladjuje je ustavna parlamentarna monarhija, ona pre svega ima demokratsko značenje. U svetu Danas postoje 42 monarhije I 153 republike.
2.MONARHIJA I MONARH

Monarhija u slobodnom prevodu znači isključiva vladavina, I uz republikucini drugi osnovni oblik vladavine. Monarhija predstavlja politicki sistem zasnovan na vladavini jedna osobe, a osoba koja nosi tu vlast naziva se monarh. Monarh vrsi finkciju sefa države, I on dolazi do tog mesta naslednim putem, to nasledje se prenosi sa oca na sina.
Monarh se takodje I naziva car, kralj, sultan, knez, poglavica, vojvoda I emir. Ponekad na mesto monarha moye da dodje fizička osoba nenaslednim putem tj izborom. Monarsi su se smatrali za sinove Božije, a svoju vlast su legitimisali “milošću Božijom”. Danas to je tako još uvek u savremenim zemljama kao sto su Ujedinjeno Kraljevstvo, Japan, Monako, Danska… U naslednoj monarhiji preovladava sastav nasleđivanja prema prvorodstvu (primogenturi), to znaci da prvi sin, ili cerka kralja I kraljice nasledjuje ih posle smrti.
Ideja da monarhija dolazi od Boga, provlaci se jos iz Starog Egipta, gde se svaki faraon smatrao Bogom I bio obožavan kao takav od svojih podanika. U Kineskom carstvu monarh se smatra sinom Neba, i samim tim sto je smatran za sina ima neograničenu I apsolutnu moć.
Nijedan organ u državi ne postavlja monarha, on vlada na osnovu donetog ustava u kome je propisano koja dinastija vlada I kojim redom se nasledjuje presto. Pored monarha I birači čine neposredan organ, biračko pravo imaju svi građani koji ispunjavaju određene uslove, ali ne vrše nijednu od tri funkcije državne vlasti. Organska kvlifikacija monarha predstavlja pripadnost jednoj određenoj porodici. Što znači da je zakonom I ustavom propisano da monarh bude fizičko lice koje pripada toj porodici, pa samim tim samo članovi te porodice su kandidovani za monarha.
Od monarha zavisi funkcionisanje sve tri vlasti, jer on postavlja organe upravne I sudske vlasti, takodje on postavlja članove gornjeg doma, kada on nije organizovan, ali kada jeste, monarh je taj koji može da sazove parlament I da ga otvori I zaključi. On takođe može da raspusti parlament. Parlament ne može ni početi ni završiti se bez jednog monarhovog akta.
Monarh nema učešće samo u upravnoj vlasti, sudska vlast vrši u njegovo ime, on postavlja sudske organe koji mu odgovaraju, I samo on može imati pravo pomilovanja (ponekad I amnestije). U zakonodavnim poslovima monarh pokrece parlament I samo on ima pravo odlaganja I potvrđivanja zakona.
Monarh ne odgovara za svoje političke greške. Ni politički ni krivično. Monarh ne može biti uklonjen sa vlasti kao što bi mogli ministri. Monarh ostaje na prestolu dok je živ bezobzira na njegove greške. Takođe monarh ne može biti osudjen ni tužen za radnju koja za sobom povlači kazneno-pravne posledice. Ta neodgovornost dolazi iz toga što monarh je nosilac neograničene vlasti I smatra se najvišim organom udržavi I kao takav ne može odgovarati nijednom drugom organu. Monarh bez obzira što ima potpunu krivičnu neodgovornosti, mora da poštuje pravni poredak jer se zakleo na ustav I poredak,monarh mora pre svega biti I moralna I dostojanstvena licnost da bi bio primer svom narodu , jedina razlika između monarha I drugih organa je ta sto drugi organi mogu biti kažnjeni za nepoštovanje društvenog poretka, a monarh ne može.
Ideja monarhije je da država ne može biti jedna, ako je ne vodi jedan čovek. U apsolutnoj monarhiji to usresređivanje vlasti je bilo potpuno.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari