Odlomak

Most je građevina koja prometnicu prevodi preko zapreke.
Most, naime, nije konstrukcija, on je građevina koja u sebi sadrži nosivu konstrukciju. Konstrukcija je samo jedan njegov, istina vrlo značajan i bitan, ali nipošto ne jedini dostatan dio.
Iz izrečene namjene mosta da prometnicu prevede preko zapreke, proizlazi da potreba za mostom postoji tamo gdje se na trasi pružanja prometnice nalazi takova zapreka iznad koje je potrebno prevesti prometnicu ako to nije moguće (ili nije racionalno) ostvariti njenim izravnim oslanjanjem o tlo ili na nasipu. Zapreke pružanju prometnice nad kojima gradimo mostove mogu biti: vodotok, suha dolina, kanjon, uvala, morski tjesnac, rukavac, kanal, druga prometnica ili bilo kakav prostor kada prometnicu trebamo voditi u višoj razini. Iz ovoga zapravo onda proizlazi da je most nekakav diskontinuirani dio donjeg ustroja prometnice, te je on dio prometne infrastrukture.
S gledišta njegove funkcije most je prometni, utilitarni objekt i sva njegova obilježja u prvom redu moraju biti podređena zahtjevima odvijanja prometa zbog kojega se gradi.

 

 

 
TRAJNOST
Trajnost mostova definiramo njihovom sposobnošću posjedovanja zahtijevane razine sigurnosti i upotrebljivosti u određenome vremenskom razdoblju.
Uobičajena trajnost nekog mosta jest vrijeme kroz koje su građevine sličnog tipa i od adekvatnog materijala prosječno bile upotrebljive, dakle riječ je o prosjeku stvarno ostvarene trajnosti svih ili većine do sada izgrađenih mostova tog tipa.
Potrebna trajnost kriterij je postavljen najčešće od strane investitora ili društva i zadatak je graditeljima izražen kroz vrijeme u kojem bi određeni objekt trebao trajati. Primjer za mostove od različitih gradiva danje u slijedećoj tablici:

 • Vrsta mosta                                Trajnost
 • Masivni mostovi                            100 godina
 • Mostovi od čelika na kamenim ili betonskim potpornjima        70 godina
 • Propusti od kamena, betona, armiranog betona                 50 godina
 • Mostovi od drva na kamenim ili betonskim potpornjima            30 godina
 • Mostovi od drva na drvenim potpornjima                15 godina
 • Pomoćni mostovi                             5 godina

Projektirana trajnost vijek je trajanja neke građevine usvojen kao kriterij u projektiranju kome je podređen izbor svih svojstvenih činitelja građevine sposobnih daju i ostvare.
Prognozirana trajnost predstavlja preostalo očekivano vrijeme trajanja već postojećeg mosta utvrđeno na osnovi precizne analize trenutačnog stanja svih značajnih činitelja koji utječu na trajnost, stupnja degradacije, te usmjerenosti u razvoju elemenata objekta i vanjskih djelovanja.
Stvarno postignuta trajnost jest razdoblje u kojem je neki most doista i trajao.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

 • 61 stranica
 • Školska godina:
 • Skripte, Građevina
 • ,  Kragujevac,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Filološko – umetnički fakultet  

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese