Odlomak

“Nasilje prema ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje prema ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje prema ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira ”
Definicija nasilja prema zenama po dokumentima Ujedinjenih nacija.
Nasilje obuhvata rodno zasnovano nasilje, odnosno nasilje koje je usmereno protiv žene samo zbog toga što je žena, ili koje neproporcionalno pogađa žene. Obuhvata svaki postupak koji dovodi do nanošenja štete ili patnje fizičke, mentalne ili seksualne prirode, uključujući i pretnje takvim postupcima,
Nasilje nad zenama može biti aktivno i pasivno. Neki od oblika koji su najčešće zastupljeni:
• Fizicko nasilje – jeste svako nasilje koje ugrožava telesni integritet pojedinca (šutiranje, udaranje, guranje, čupanje…)
• Psihičko nasilje (verbalno, emotivno nasilje)–Verbalno nasilje je korišćenje reči u svrhu povređivanja druge osobe. Može se manifestovati i na suptilnije nacine. Neki od njih su ignorisanje druge osobe i njenih potreba, a zatim vređanje, omalovažavanje, ismevanje, negiranje njenih potreba. Teško je napraviti jasnu distinkciju izmedju verbalnog i emotivnog nasilja jer se vrlo često javljaju zajedno i u vrlo sličnoj formi, no može se primetiti da je emotivno nasilje jos teže uočiti nego verbalno.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 6 stranica
  • Pravne studije roda -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari