Odlomak

Pod oblikom nastavnog rada podrazumijeva se način aktivnosti nastavnika i učenika, a karakterizira ih odgovarajuća vrsta sociološke organiziranosti. Polazeći od organiziranosti, oblici nastavnog rada mogu se razvrstati na: frontalni, grupni, rad u parovima (tandemu) i individualni oblik rada. Koji će se oblici nastavnog rada koristiti zavisi isključivo od didaktičkog trokuta: od pristupa nastavnika, od uzrasnih mogućnosti i sastava učenika i od vrste nastavne građe.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari