Odlomak

Uvod
Obrazovnologistički sistemi su najvažnija sastavnica svih logistika i svih specijalističkih logistika jer su obrazovani ljudi kao osposobljeni intelektualci elemenat proizvodnje svih vrsta logističkih proizvoda. Zbog važnosti obrazovne logistike i obrazovnologističkih sistema njoj se pridaje veliki značaj i ona se kao posebna vrsta logističke grane zasebno izučava i unapređuje. Sistem odgoja i obrazovanja presudan je u stvaranju jedne stabilne i odgovorne ličnosti koja će kroz svoj život unapređivati razvoj čovjeka na svim mogućim granama i tako oplemenjivati njegov život. Zbog toga odgoj i obrazovanje čovjeka počinju još od ranog doba njegovog života krozn predškolski odgoj, nastavlja se kroz osnovno i srednje obrazovanje i završava sa visokim obrazovanjem kada čovjek stiče svoje najvažnije usmjerenje koje će odrediti ostatak njegovog života. Obrazovna logistika se pored ove vrste obrazovanja odnosi i na učenje i obrazovanje cijelog života. Ona je u uskoj vezi sa odgojnom logistikom i jedna je od najvažnijih logistika i svim vrstama logističkih industrija. Pošto je obrazovna logistika sistem doživotnog učenja i obrazovanja, njen životni vijek se može poistovjetiti sa životnim vijekom čovjeka odnosno životnim vijekom civilizovanih ljudi. Stoga i ne čudi želja ljudi za osavremenjavanje i poboljšavanje ove vste logističkog sistema u svakom pogledu. Ovaj sistem je neophodan zbog edukacijskih procesa koji započinju ili nastavljaju započeto obrazovanje, koje poboljšava stručne i tehničke kvalifikacije čovjeka, dovodi do promjene njegovih stavova ili ponašanja te dovodi do njegovog potpunog ličnog razvoja u privrednom, socijalnom i kulturnom životu.

Obrazovno-logistički sistem

Obrazovna logistika, odnosno obrazovno-logistički sistemi su zasigurno najvažnija sastavnica svih logistika i svih specijalističkih logistika, jer su obrazovani, osposobljeni, vješti ljudi, stručnjaci, intelektualci jedini dinamički potencijal, resurs, element proizvodnje svih vrsta logističkih proizvoda .
Zbog važnosti i statusa obrazovne logistike i obrazovno-logističkih sistema, njima se posvećuje šest tematskih jedinica :
1) konvencionalni sistem odgojai obrazovanja,
2) sistem odgoja i obrazovanja prema Bolonjskoj deklaraciji,
3) savremeni sistem znanstvene djelatnosti i visokoga obrazovanja,
4) pojam i obilježja obrazovne logistike,
5) pojma i struktura obrazovnologističkih sistema i
6) misija obrazovne logistike i obrazovnologističkih sistema.
Konvencionalni sistem odgoja i obrazovanja

Za konvencionalni sistem odgoja i obrazovanja znakovito je sedam klasično organizovanih i međusobno povezanih sistema sa svim posebnostima:
1) Sistem predškolskog odgoja i obrazovanja. Taj sistem obuhvata populaciju djece od tri godine života do polaska u osnovnu školu, dakle do šest ili sedam godina života. Provodi se u dječijim vrtićimatokom dnevnog boravka djece. T akav odgoj i obrazovanje nije obavezan.
2) Osnovno obrazovanje u Bosni i Hercegovini je obavezno i besplatno za svu djecu u dobi od 6 ili 7 do 15 godina života i traje 9, odnosno 8 godina. Naime u nekim područjima BiH 2004. godine je usvojen sistem osnovnog obrazovanju koji počinje sa 6 navršenih godina i traje ukupno 9 godina.
Traje osam ili devet godina i podjeljeno je na dva djela od po četiri godine, odnosno pet i četiri godine. Prve četiri ( pet ) godine nastava nastava je razredna tj razred podučava razredni učitelj, a u druge četiri godine nastava je predmetna i izvode je predmetni nastavnici.
U osnovnom obrazovanju daroviti učenici mogu u skraćenom vremenu napredovati, primjerice mogu u jednoj akademskoj godini završiti dva razreda. Jedinstveni program osnovnoga obrazovanja odobrava Ministarstvo prosvjete i sporta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Logistički sistemi Prof.Dr. Abidin Deljanin
  • Školska godina: Prof.Dr. Abidin Deljanin
  • Seminarski radovi, Skripte, Obrazovanje
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU – Fakultet za saobraćaj i komunikacije  

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese