Odlomak

Iz zakonske definicije pojma javne nabavke se moze izdvojiti nekoliko bitnih elemenata. Prvi bitan element pojma javne nabavke jeste da je u pitanju nabavka, znaci sticanje nekog prava nad predmetom javne nabavke. Nabavka mora da bude na osnovu teretnog pravnog posla, s obzirom na to da Zakon o javnim nabavkama izricito definise ugovor o javnoj nabavci kao teretni ugovor. To znaci da se u slucaju kada se oredmet javne nabavke pribavlja besteretnim pravnim poslom, ne primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama. Drugi bitan element pojma jested a je predmet javne nabavke nabavka dobara, usluga ili radova. Treci i poslednji bitan element pojma javne nabavke je da se nabavka predmeta javne nabavke vrsi od strane narucioca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Javne nabavke -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari