Odlomak

Parnica predstavlja trojni procesnopravni odnos, za razliku od parničnog postupka koji nastaje u momentu predaje tužbe sudu i u kome se zasniva samo procesnopravni odnos između tužioca i suda. Parnica je tripartitni odnos između suda i stranaka, te između samih stranaka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Zdravstvena nega dr Stefan Mikić
  • Školska godina: dr Stefan Mikić
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari