Odlomak

PREDMET PROUČAVANJA

Poizvodnja i prerada stočnih proizvoda ili stočarsko-industrijski kompleks predstavlja podsistem agroidustrijskog sistema. Stočarsko-industrijski kompleks delimo u četiri faze:

 1. Proizvodnja stočne hrane
 2. Proizvodnja stočarskih proizvoa
 3. Prerada stočarskih proizvoda
 4. Promet stočarskih proizvoda

Predmet proučavanja Org. Stoč. Proiz. su proizvodnja stočnih proizvoda i prerada stočnih proizvoda. Proizvodnja stočnih proizvoda i njihova prerada odvija se u različitim prirodnim i društveno-ekonomskim uslovima.  Proces organizovanja usmeren je ka ostvarivanju određenog cilja. Oblast proizvodnje i prerade stoč. proizvoda posmatra se kao privredna aktivnost čiji je cilj postizanje ekonomskih rezultata.

 

 

 

POVEZANOST SA DRUGIM NAUČNO NASTAVNIM DISCIPLINAMA

Ovom nastavnom disciplinom obuhvaćene su dve naučne oblasti (organizacija i ekonomika proizvodnje) i dve faze reprodukcionog ciklusa (proizvodnja i prerada sočnih proizvoda) što pokazuje da za uspešno rešavanje problema neophodna je odgovarajuća stručna širina. Biotehničke nauke- pružaju brojna saznanja o osobinama domaćih životinja u vezi reprodukcije, iskorišćavanja, povećavanja proiozvodnje po jedinici kapaciteta i poboljšanje kvaliteta. Razvoj veterinarskih nauka- pruža sve više metoda i sredstava za efikasniju zdravstvenu zaštitu stoke.
Tehničke nauke- nude sve novija rešenja za smeštaj stočne hrane, stoke, stočnih proizvoda kao i za preradu stočnih proizvoda. Stvaraju se nova rešenja u konstrukciji opreme i unapređenju uslova mehanizovanja i automatizvanja radnih procesa. Tehnološki razvoj- širok izbor tehnoloških i tehničkih rešenja koliko predstavlja povoljnu okolnost, toliko i postaje složen problem u donošenju odluka u datom momentu.

 

 

 

STOČARSKO-IND. KOMPLEKS KAO DEO AGROINDUS. SISTEMA

Horizontalno povezivanje- sa2stoji se u stvaranju optimalnih proizvodno-ekonomskih, tehničko-tehnoloških i institucionalnih uslova za uspešniji razvoj proizvodnje unutar svake pojedinačne faze.

 • U fazi proizvodnje stočne hrane nedovoljno je razvijena horizontalna integracija
 • U fazi proizvodnje stočnih proizvoda horizontalno povezivanje je više razvijeno nego u ostalim fazama stočarsko-industrijskog kompleksa
 • U proizvodnji kravljeg mleka i ovčarstvu razvijen je model zajedničke proizvodnje koji se karakteriše time da zadruga daje priplodnu stoku i ustupa je proljoprivrednim prouzvođačima na iskorišćavanje, a oni obezbeđuju stočnu hanu, smeštaj ,rad…
 • U tovu junadi ima široku primenu model pod nazivu „uslužni tov“. Zadruga obezbeđuje podmladak, deo stočne hrane i veterinarsku zaštitu, a poljoprivredni proizvođač obezbeđuje objekat,deo hrane i rad.
 • Vertikalno povezivanje- nalazi se u početnoj fazi i manje su razvijena od horizontalne integracije. Vertikalna integracija se javlja u dva vida:
 • Prvi vid predstavlja vertikalno povezivanje primarne proizvodnje stočne hrane, industrijske prerade stočne hrane,proizvodnje mesa, mleka i jaja. U preduzećima i na poljoprivrednim gazdinstvima postignut je visok stepen vertikalne povezanosti između proizvodnje stočne hrane i proizvodnje stočnih proizvoda.
 • Drugi vid predstavlja povezivanje proizvodnje stočne htane, proizvodnja stočnih proizvoda i prerada stočnih proizvoda..

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari