studenti
Mesto za uspešne studente

Osnove biomedicinskog inžinjerstva

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Elektrokardiografija
Ritmička aktivnost srca
Srčani mišić (miokard) radi ritmično (periodično). Periodičnost se može posmatrati kroz dva aspekta: hidrodinamički i elektrofiziološki.

Posmatrano sa aspekta hidrodinamike, kontrakcije srčanog mišića stvaraju priraštaj (gradijent) pritiska unutar krvnih sudova, koji uspostavlja kretanje krvi iz oblasti većeg u oblast manjeg pritiska. Tako, srce funkcioniše kao pumpa (strujni aparat) kroz koordinisan rad svih struktura: zidovi komora i pretkomora, vezivno tkivo, krvni sudovi srca, nervno – provodni aparat, zalisci.
Ista ova ritmičnost se prepoznaje i u električnoj aktivnosti mišićnih vlakana. Električna ritmičnost prethodi kontrakcionoj ritmičnosti i uslovljava je.

 

 

 

Elektrofiziologija srca
Sva mišićna vlakna u čovekovom telu su izgrađena iz dve vrste vlakana (filamenata) : aktinskih i miozinskih vlakana. U zavisnosti od oblika organizacije aktinsko – miozinskih vlakana u ljudskom telu postoje tri vrste organizacije mišićnih vlakana: prva je poprečno – prugasta muskulatura a druga  glatka muskulatura. Srce predstavlja posebnu, treću, vrstu organizacije mišićnih vlakana koja predstavlja mešavinu prethodne dve vrste organizacije i naziva se sincicijum. Sincicijum predstavlja mrežnu organiizaciju mišićnih vlakana u kojoj su poprečno – prugasta vlakna međusobno “unakrsno“ spojena (slično ali ne istovetno glatkoj muskulaturi).
Ovakva organizacija tkiva omogućava:

  • Skoro istovremen prenos električnih impulsa ka većem broju vlakana – što iza za posledicu visoku koordinaciju aktivnosti.
  • Snažne i kratkotrajne kontrakcije – zahvaljujući prisustvu poprečno – prugaste organizacije.

Pored opisanog mišićnog tkiva, srce sadrži i specijalizovane mišićne ćelije koje formiraju tzv. Pobudno – sprovodni aparat srca.

 

 

 

Pobudno – sprovodni aparat srca
Uloga pobudno – sprovodnog aparata jeste:

  • Generisanje električnih impulsa
  • Sprovođenje električnih impulsa u sve delove mišićnog tkiva

Pobudno – sprovodni aparat srca jeste “glavni organizator“ aktivnosti srca. Čine ga tri strukture specijalizovanih mišićnih vlakana:
1. Sinusni čvor ili sinoatrijalni čvor (eng. Sino – atrial node – SA node). Impuls koji pokreće rad srca potiče od sinusnog čvora. Sinusni čvor je naziv za grupu specijalizovanih mišićnih ćelija koje se nalaze u zidu desne pretkomore blizu
samog ulaza glavne vene (gornja šuplja vena). Iako pripadaju grupi mišićnih ćelija one se vrlo slabo kontrakuju jer su specijalizovane za funkciju generisanja impulsa.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.