Odlomak

Šok je stanje nezadovoljavajue perfuzije organa obzirom na njihove potrebe, što prouzrokuje
ishemiju elija koja dovodi skretanjem sa aerobnog na anaerobni matabolizam do opšteg
metabolikog poremeaja.
Bitno je razlikovati šok sa visokim tlakom punjenja (pune vratne vene) i šok sa niskim tlakom
punjenja.(prazne vratne vene).
Patofiziološki razlikujemo: hipovolemiki šok (krvarenje, gubitak tjelesnih tekuina), kardiogeni
(aritmije, valvularne greške popuštanje sranog mišia radi ishemije, toksinih uinaka ili
hronine kardimiopatije), obstruktivni (masivna pluna embolija, tamponada srca, ventilni
pneumotoraks) i distributivni šok (neurogeni, anafilaktiki, septiki, metaboliko–toksiki).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 2 stranica
  • Hitna stanja -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Medicina
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  APEIRON - Fakultet zdravstvenih nauka  

Više u Skripte

Komentari