Odlomak

Pitanja iz Sigurnosne kulure

1.    SIGURNOST – je stepen zaštite od opasnosti, štete, gubitka ili kriminalne aktivnosti.

2.    KULTURA ¬ – je sve ono što je čovjek ostvario, prihvatio kao vrijednosti: zakoni, moral ,religija, književnost, običaji…

3.    SIGURNOSNA KULTURA –  je skup usvojenih stavova, načina ponašanja, znanja i vještina o potrebi, kao i načinima zaštite, ne samo ličnih vrijednosti nego vrijednosti samog društva.

4.    KONCEPT SIGURNOSTI(BEZBJEDNOSTI) – možemo shvatiti kao nacrt ideje o sigurnosti, tj. nacrt ideje o sistemu sigurnosti.

5.    KULTURA SIGURNOSTI  se može podijeliti prema broju njenih činilaca na: globalnu, regionalnu, nacionalnu i kulturu sigurnosnih interesnih grupa, klasa i pojedinaca.

6.    PRAVNI STANDARDI  podrazumijevaju pravna pravila koja mogu da važe na području jedne zemlje, te su nacionalnog karaktera, kao i pravila koja su utemeljena u raznim međunarodnim aktima, bilo da su neposredno propisana ili proizlaze iz tih akata.

7.    STANDARD POLICIJSKOG POSTUPANJA   podrazumijeva sve pravne standarde koji se odnose na postupanje i rad policije, ali i one koji obavezuju i druge državne organe, koji imaju širi domašaj.

8.    PRAVO NA PRIVATNOST  je pravo pojedinca, grupa ili institucija da sami za sebe odrede kada, kako i u kojoj mjeri će informacije o sebi saopštavati drugim licima.

9.    ČLAN 8 EVROPSKE KONVENCIJE  izričito garantuje pojedincu pravo na privatnost, pravo na porodični život, pravo na poštovanje stana i pravo na poštovanje prepiske.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese