Odlomak

Pojam komplemenata, binarni brojni sistemi i binarni brojevi sa znakom komplement

Komplement je dopuna datog broja do neke unapred definisane vrednosti.
•    Koristi se za prikazivanje negativnih brojeva
•    Primenjuje se za realizaciju oduzimanja pomocu sabiranja
•    Najčešće se realizuje dopunom broja;
•    do najvećeg broja binarnog sistema,
•    do osnove S brojnog sistema.
U binarnom brojnom sistemu ( S=2 ) mogu da se definišu samo dva komplementa:
•    Komplement jedinice ( prvi komplement ) invertovanjem svakog bita prolaznog binarnog broja ( 0-1 i 1-0 )
•    Komplement dvojke ( drugi komplement ) dodavanjem jedinice na prvi komplement

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari