Odlomak

Uvod

Korupcija,odnosno praksa podmićivanja radi ostvarivanja lične koristi, stara je koliko i sama država. Još su i stari Atinjani bili suočeni sa ovom pojavom. I oni su imali niz mera kojima su pokušavali da ovoj pojavi stanu na put. Daljim usložnjavanjem državnih funkcija i unapređivanjem privrede i birokratizovanjem društva, korupcija je dobijala na intezitetu. Korupcija ne bi bila ni toliko stara ni tako teško iskorenjivana da nije tesno povezana sa ljudskom prirodom. U ljudskoj prirodi je da se čovek slabije odupire iskušenjima. A malo je onih koji će to i priznati kao npr. Oskar Vajld-„Svemu mogu da se oduprem,izuzev iskušenjima.“
Naša zemlja je prošla kroz mnoge ratove i mnoga politička previranja. Smenjivale su se razne vlasti na prostoru naše zemlje. Narod je u vreme Turaka živeo jako teško i mnogi su da bi poboljšali kvalitet svog života ili izbegli neke obaveze pribegavali činu podmićivanja. Naime u vreme Turaka naš narod je plaćao poreze na gotovo svu svoju imovinu. Ti porezi bili su umanjeni ukoliko se na njihovom imanju nalazi ili se nalazila bogomolja. Narod je onda podmićivao Turke da posvedoče da se tu nalazila bogomolja,kako bi njihov porez bio umanjen.
I mnogi vladari,poput nekih Obrenovića, pribegavali su podmićivanju ne bi li tako lakše otkrili zaverenike ili izdajnike. Preživela je korupcija u našoj zemlji oba svetska rata,kao i komunizam,pa i raspad SFRJ. Zatim u vremenu teške inflacije i veoma lošeg kvaliteta života,ljudi su ponovo pribegavali činu podmićivanja ali se sada o korupciji sve otvorenije pričalo. Sada kog god građanina Srbije da pitate da li ima korupcije,gotovo svaki će reći da je toga uvek bilo i da će toga uvek biti. Sada su mere za sprečavanje ove,uglavnom  negativno okarakterisane društvene pojave,znatno pooštrene,ali se o korupciji i više priča. Ali nekada korupcija u narodu biva i opravdana. Npr.2000. godine policija je hapsila mnoge aktiviste „Otpora“(za tadašnju policiju važilo je mišljenje da je jako brutalno postupala prema uhapšenima). NJihove porodice su znale da će aktivisti u policiji verovatno dobiti prilične batine. Stoga su porodice davale novac komšijama policajcima,koje poznaju duži niz godina,uz molbu da niko u policiji ne bije njihovo dete. Aktivista bi sutradan bio pušten bez ijedne ogrebotine ili modrice. Očigledno je dakle da se radi o korupciji. Ali da li se na moralnom planu čin jedne od takvih porodica može osuditi?
U aferi 2010. godine uhapšen je izvestan broj lekara zaposlenih na Institutu za onkologiju u Beogradu zbog malverzacije sa citostaticima za decu. Utvrđeno je da su uhapšeni primali mito od izvesnih farmaceutskih kuća kako bi favorizovali njihove proizvode,ma koliko oni dobri bili,kao i da su od porodica svojih pacijenata zahtevali novčane nadoknade za lečenje njihove teško obolele dece. Da li se na moralnom planu čin ovih lekara može opravdati?
Činjenica je da postoje različiti oblici korupcije i da je ona prisutna u gotovo svakom društvu,u većoj ili manjoj meri.Cilj analize korupcije u Srbiji svakako treba da bude upoznavanje sa nivoom korupcije , njenim uzrocima u našoj zemlji kao i njenim mehanizmima i posledicama koje ona ima pUVOD

Kina, ili zvanično Narodna Republika Kina, poznata i kao kontinentalna Kina, država je u  istočnoj Aziji. Kina je četvrta po veličini zemlja u svetu sa površinom preko 9,6 miliona kvadratnih kilometara, kao i najmnogoljudnija zemlja sveta sa preko 1,35 milijarde stanovnika, što je oko 20 odsto od ukupnog broja stanovnika u svetu.NR Kina je jednopartijska država sa vladajućom Komunističkom partijom Kine i glavnim gradom Pekingom.
Vodeća uloga Komunističke partije ostvaruje se brojnim organizacionim instrumentima i metodama. Pre svega, reč je o izdavanju direktiva , koje se kasnije ostvaruju preko državnog aparata i drugih organizacija, i uspostavljanju partijske kontrole nad radom svih državljana i političkih tela. Kontrola se ostvaruje personalnom unijom nosilaca partijskih i državnih funkcija.Važan izvor moći partije i način ostvarivanja njene vodeće pozicije čini presudan uticaj u kadrovskoj politici.
Administrativno je podeljena na dvadeset i dve provincije, pet autonomnih regiona, četiri opštine sa direktnom kontrolom (Peking, Tjencin, Šangaj i Čungking) i dva regiona sa specijalnim statusom (Hongkong i Makao).Kina tvrdi da je Tajvan dvadeset i treća provincija Kine. U njoj se razvija specifičan socijalistički sistem vlasti, na čelu sa Komunističkom partijom.Imajući u vidu povratak Hongkonga, Makaoa i Tajvana u sastav kineske teritorije, kao i političko uređenje koje je u njima na snazi, kad je reč o Kini kaže se da ova zemlja poštuje princip ”jedna država – dva sistema”.
U svetu je zemlja sa najvećom stopom privrednog rasta.Iako poslednjih godina ima impresivan privredni rast, njen nacionalni bruto proizvod po glavi stanovnika jeste oko 5.600 američkih dolara.

REPUBLIKA KINA

Kina je jedna od najstarijih i najbogatijih civilizacija na svetu.U toku dugog istorijskog razvoja smenjivale su se brojne dinastije i vodili mnogi ratovi za očuvanje nezavisnosti.Pored suseda Mongola, Japanaca i Rusa, početkom velikih geografskih otkrića u 16.veku, Kinu su opsedale i evropske kolonijalne sile: Portugal, Italija, Holandija, Engleska i Francuska. Sve ove zemlje su iz Kine izvozile uglavnom čaj, svilu i čuveni kineski porcelan, stalno pokazujući pljačkaški odnos prema kineskoj privredi.
Republika Kina je osnovana 1.januara 1912. godine, označivši kraj carske Kine. Sun Jat Sen, vođa stranke Kuomintang, proglašen je za privremenog predsednika Republike Kine. Međutim, mesto predsednika kasnije je dato Juan Šikaju, bivšem generalu dinastije Ćing, koji je obezbedio prebeg na stranu revolucije čitave pekinške vojske.Juan se 1915.godineproglasio carem Kine, ali je bio primoran da abdicira i uspostavi republiku zbog nepopularnosti, ne samo među stanovništvom, već i u redovima sopstvene pekinške vojske i njenih komandanata.
Posle smrti Juan Šikaja 1916.godine, Kina je politički izdeljena, sa međunarodno priznatom ali praktično nemoćnom nacionalnom vladom sa sedištem u Pekingu.Oblasni gospodari su imali stvarnu kontrolu nad svojim teritorijama. Krajem dvadesetih godina 20. veka, nacionalistički Kuomintang, pod Čang Kaj Šekom, uspeo je da ponovo ujedini zemlju nizom veštih vojnih i političkih manevara, poznatih pod imenom Severna ekspedicija. Kuomintang je premestio glavni grad države u Nanking i sprovodio ”političko tutorstvo”, međufaza političkog programa Sun Jat Sena,Tri narodna načela za preobražaj Kine u modernu demokratsku državu.
U praksi, političko tutorstvo je značilo jednopartijsku vladavinu Kuomintanga, ali je stranka politički podeljena na rivalske frakcije.Ova politička podela je otežala Čangu borbu protiv komunista, sa kojima je Kuomintang ratovao od 1927.godineu Kineskom građanskom ratu. Kuomintang je u početku uspešno vodio rat, posebno nakon što su se komunisti povukli u Dugom maršu, ali su Sijanski incident i japanska agresija primorali Čanga da se suprostavi Japanu. Japan je, koristeći haos u kome se našla Kina, već 1931. godinezauzeo Mandžuriju i uspostavio marionetsku državu Mandžukuo, a potom postepeno širio svoj uticaj preko pro – japanskih oblasnih gospodara.
o ovo društvo kako bismo odredili mehanizme i mere za njeno sprečavanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari