Odlomak

 
1.UVOD

Tema ovog rada i ono o čemu će biti najviše govora, jeste politički sistem Ruske Federacije. Kada kažemo politički sistem, to predstavlja skup svih političkih institucija i političkih agenasa ruskog društva.
Naravno, prvo ćemo se upoznati sa nekim opštim karakteristikama Ruske Federacije, a da bi uopšte govorili o političkom sistemu, upoznaćemo se i sa pojmovnim i teorijskim određenjem političkih sistema, kao i sa klasifikacijom i tipologijom istih. Zatim, biće reči o političkim podelama Rusije (danas), o zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj vlasti, ulozi parlamenta, ali i o najuticajnijim političkim partijama u Rusiji.
Ruska Federacija ili Rusija je savezna država koja se prostire preko prostranstava istočne Evrope i severne Azije. Sa površinom od 17.075.400 km², Rusija je najveća država na svetu. Graniči se sa 18 država. Ima 142.5 miliona stanovnika (UN, 2007). Zvanični jezik je ruski, a glavni i najveći grad je Moskva. Ferderalna struktura Rusije obuhvata 88 federalnih subjekata sa različitim nivoima autonomije. Najveću autonomiju ima 21 autonomna republika.
Za vreme sovjetske vladavine (1917-1991) zvala se Ruska Sovjetska Federativna Socijalistička Republika (RSFSR) i bila je najveća republika u sastavu SSSR-a. RSFSR je bila teritorijalno i privredno najmoćnija republika bivše velesile. Danas je vodeća članica Zajednice nezavisnih država, OUZB i ŠOS. Rusija danas igra značajnu ulogu na svetskoj sceni, članica je grupe osam vodećih država sveta G8, stalna članica Saveta bezbednosti OUN i članica je grupe BRIK.

2.POLITIČKI SISTEMI
(pojmovno i teorijsko određenje)

David Hjum prvi put koristi naziv politički sistemi. Postoji dvojaki pristup izučavanju političkih sistema: 1) Na početku II svetskog rata pristupalo im se bez ustavno-pravnog postupka, 2) a kasnije kao kompletnom obliku organizovanja države. Savremeni pojam političkih sistema. uključuje tri aspekta: 1) teorija o vladavini (institucionalizam i neoinstitucionalizam), 2) teorija o političkom procesu (pluralizam i neopluralizam), 3) teorija o politici kao sistemu (obuhvatan pristup izučavanju). Politički sistemi su kompleksna strukturno-funkcionalna celina koja počiva na interakciji društva(socijalni sistem) i političkog poretka (država i oblici vladavine).Shvaćen je i obrađen kao sistem političkih institucija i odnosa u njima u vezi sa vršenjem javne vlasti, iostvarivanjem društvene funkcije političke vlasti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari