Odlomak

Glas i govor su proizvodi tri funkcije organizma: respiracije,fonacije i artikulacije. Osnovni glas odražava osobenost nečije anatomsko-biološke osnove, a formira se u larinksu aktiviranjem glasnica. Govor se može ubrzati do granica razumljivosti sve iza ovih granica pripada patologiji i zahteva logopedski tretman.

Respiracija, fonacija i artikulacija se nalaze pod jakim uticajem emocija tako da u pojedinim situacijama mogu da budu poremećene. Svaka jaka emocija, sprečava uspešnu koordinaciju fonacijskih pokreta, a to se ispoljava poremećajem glasa i govora. Menja se visina, jačina i boja glasa, govor postaje brži ili sporiji.

Najčešći poremećaji glasa u dečijem dobu su hiperkinetička disfonija i dečiji čvorići. Problem nastaje u zvučnosti, boji i intenzitetu tj.kvalitet glasa biva narušen. Glas je promukao, slabog intenziteta,osnovni ton mu je snižen, dete ima smetnje u govorno-pevanom glasu.
Poremećaji glasa dele se na organske (posledice anatomskih promena i brojne zapaljenske promene) i funkcionalni (posledice nepravilne upotrebe vokalnog aparata).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 26 stranica
  • pedagogija marica ivic
  • Školska godina: marica ivic
  • Seminarski radovi, Skripte, Pedagogija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Filozofski fakultet  

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese