Odlomak

Stvar je materijalni deo prirode u ljudskoj vlasti na kome postoji subjektivno stvarno pravo. Materijalni deo prirode mora ispunjavati fizičke i pravne postavke.
Fizička pretpostavka zahteva da deo prirode može biti u vlasti čoveka. Pravna pretpostavka ima u vidu da se na tom delu materijalne prirode pod vlašću čoveka može steći stvarno pravo ili neko drugo subjektivno građansko pravo.
Stvar je najčešće istovremeno i roba, ali to ne mora biti uvek slučaj.
Klasifikacija stvari je veoma važna jer se na svim stvarima ne mogu zasnivati identična prava. Ako pripadaju istoj skupini, stvari se na isti način stiču i prenose pravnim poslovima, a istovrsna je i sadržina ovlašćenja njegovog titulara.

Postoji podela stvari na POKRETNE i NEPOKRETNE. Ova podela preuzeta je iz germanskog prava. Iako je davno učinjena ona ne gubi na značaju.
POKRETNE STVARI su one čiji se položaj u prostoru može promeniti, a da se time ne povredi njihova bitna osobina.
NEPOKRETNE STVARI su one čiji se položaj u prostoru ne može promeniti a da se na taj način ne povredi njihova privatna osobina.
Na sličan način razliku između pokretnih i nepokretnih stvari pravi član 185.SGZ koji glasi: ” Stvari one, koje se ne mogu sa jednog mesta na drugo krenuti, ili premestiti, a da se u svojim sastavnim čestima i izgledu ne naruše, jesu nepokretne. Koje se pak u celosti mogu premestiti, one su pokretne.”

PRAVNI ZNAČAJ PODELE STVARI NA POKRETNE I NEPOKRETNE

Postoje nekoliko pravnih podela pokretne stvari, i nepokretne stvari.
1) Ostavinski postupak se vodi uvek kod nepokretnost, dok se kod pokretnih vodi kada stranke podnesu zahtev.

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese