Odlomak

1.    UVOD
Pojam preduzetništvo prvi put je uveden još 1755. godine, a značenje i shvatanje onoga šta ono predstavlja mnogo se promenilo od tada.
Ljudi uglavnom povezuju, preduzetnika i preduzetništvo, sa privatnim biznisom i misle da su preduzetnici osobe koje upravljaju sopstvenim biznisom i od toga žive, ipak pojam preduzetništva je mnogo veći. Preduzetništvo je društvena funkcija korišćenja ili stvaranja resursa da bi se inovativne ideje sprovele u nove poslovne poduhvate. Ono podrazumeva opažanje poslovnih šansi i ulaženje u novi poslovni poduhvat. Pri pokretanju novog poslovnog poduhvata nije dovoljno samo odlučiti da se započne sopstveni posao, pokretanjem sopstvenog posla pokrećemo i mnoge unutrašnje snage i osobine.
Za neke je preduzetnik onaj koji je spreman da snosi rizik novog poduhvata, ako vidi priliku za profit. Drugi naglašavaju da je uloga preduzetnika da bude inovator koji tržištu nudi svoju inovaciju. Neki misle da preduzetnici razvijaju nove proizvode koje zahteva tržište. A preduzetnici su ljudi koji preuzimaju inicijativu, vide šansu u okruženju i iskoriste je, to su ljudi sa vizijom koji naporno rade, nikada ne odustaju i veruju u svoje snove.

 

 

2.    KO JE PREDUZETNIK?
Preduzetnik je pokretač novog poslovnog poduhvata i on često preuzima i rizike u tome, oslanjajući se na kreativnost i ličnu motivaciju za postizanje rezultata. Nisu svi poslovni ljudi pravi preduzetnici, a nisu ni svi preduzetnici stvoreni isti. Različiti faktori, kao što su vođstvo, inovativnost, kreativnost u izvršavanju poslovnih planova, utiču na to koliko će uspešan biti preduzetnik. Uobičajeno je da preduzetnici ulažu sopstveni novac u biznis i samim tim moraju biti hrabri da rizikuju i sposobni da prihvate rizik. Za uspešnog preduzetnika od presudne je važnosti poznavanje zakonskih propisa i administrativnih uslova, poslovne discipline, te usvajanje praktičnog preduzetničkog iskustva. Međutim, sve ovo nije dovoljno ukoliko preduzetnik nema ličnu motivaciju, odnosno, ideju o tome šta bi trebalo da radi.   Bradley Sugars naveo je pet različitih nivoa, koje osoba mora da pređe, da bi postala pravi preduzetnik. To su:
•    Mentalni sklop samozaposlenog
•    Menadžerska perspektiva
•    Stav vlasnika/lidera
•    Preduzetnički investitor
•    Pravi preduzetnik

 

 

2.1. MENTALNI SKLOP SAMOZAPOSLENOG
Pokretačka snaga osoba koje žele da budu samozaposlene nije sigurnost, već veća kontrola nad svojim životom, karijerom i sudbinom. Žele više autonomije i da rade stvari na svoj način. Najčešće kreću poslom koji su radili do tada, sa tim da shvatju kako isto to da rade sami i za sebe. Nažalost takvo razmišljanje često može da bude zamka. Zato što žele da rade sve sami, ne uzimajući pomoć drugih, koji im mogu ponuditi iskustvo i nove i sveže ideje, dovode sebe u situaciju da im je posao sve i na kraju pregore. Iako izgleda nelogično da se razvija u drugom pravcu, da hoda po nepoznatom terenu, takav pristup otvara mogućnost učenja, otvorenosti i oslanjanje na pomoć drugih ljudi, koji mogu doprineti da gledaju na stvari iz neke druge perspektive.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari