Odlomak

Radnje dokazivanja se preduzimaju u krivičnom postupku i na glavnom pretresu, i njima se prikupljaju, fiksiraju i na sudu izvode dokazi. Sudska presuda može se zasnovati samo na dokazima koji su pribavljeni i fiksirani radnjama dokazivanja. Radnje dokazivanja koje se preduzimaju u okviru istrage, nazivaju se i istražne radnje. Preduzima ih tužilac u skladu sa normama Zakona o krivičnom postupku.

Međutim, kada je učinilac krivičnog dela nepoznat, tužilac može predložiti da organi unutrašnjih poslova preduzme pojedine istražne radnje, ako je, s obzirom na okolnosti slučaja, neophodno i celishodno da se one preduzmu i pre pokretanja istrage.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Kriminalistika taktika i tehnika -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Bezbednost
  • Srbija,  Beograd,  Fakultet za pravne i poslovne studije, Beograd  

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari