Odlomak

Elementi metodologije ispitivanja ishrane i uhranjenosti ljudi
Sistematska ispitivanja zdravstvenog stanja stanovništva su neophodna mera da bi se utvrdili priroda i stepen raširenosti bolesti nepravilne ishrane i njihovih posledica. Međutim, nije dovoljno imati samo potvrdu da one postoje, već treba utvrditi uzroke da bi se mogle preduzeti celishodne mere za suzbijanje bolesti nepravilne ishrane. Da bi se dobila potpuna slika stanja ishrane i uhranjenosti stanovništva i otkrili uzroci bolesti nepravilne ishrane, potrebno je jednovremeno vršiti ova ispitivanja:
1. dijetetička,
2. biohemijska,
3. funkcionalna,
4. antropometrijska,
5. klinička.
Pet navedenih grupa ispitivanja se mogu prikazati u vidu pet koncentričnih krugova, od kojih centralno postavljeni krug predstavlja dijetetička, a periferno klinička ispitivanja. Naime, prvu etapu jezgro tih ispitivanja predstavlja anketa ishrane, koja daje osnovna obavštenja, dok klinička ispitivanja, uključujući i terapijski test, predstavljaju završnu etapu jer jedino ona mogu potvrditi ili odbaciti privremenu ocenu stanja ishrane i uhranjenosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese