Odlomak

Proizvodnja rasada je jedna od najosljetljivih i najvažnijih faza u proizvodnji povrća.

Iskusni povrtari znaju da od kvaliteta proizvedenog rasada direktno zavisi i prinos i kvalitet, odnosno ekonomska opravdanost proizvodnje.

Kod rasada je izuzetno važno da nije prerastao, a starost rasada zavisi od kulture koju gajimo, kao i od sezone gajenja.

Rasad predstavlja biljku u fazi kada ima 4-10 stalnih listova proizvedenu u zaštićenom prostoru ili otvorenoj leji. Rasad paprike rasađujemo sa 8-10 stalnih listova, dobro razvijenim korenom i formiranim pupoljcima i cvetovima.

U rasadničkom periodu većina povrtarskih biljaka prolazi kroz prvih četiri do pet etapa organogeneze. Zato od uslova uspevanja u ovom periodu ne zavisi samo spoljašnji izgled (visina biljke, raspored listova, mogućnost i razgranatost korena), nego mogućnost da biljka ranije ili kasnije cveta i ostvari visok prinos. Gajenjem povrtarskih kultura preko rasada, osim ranijeg prispevanja, obezbeđuje se bolje korišćenje površine.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari