Odlomak

Život i rad ljudi bez električne energije je danas veoma teško zamisliti. Proizvedena električna energija se prenosi na male ili veće udaljenosti i pretvara u drugi oblik potrebne energije, na primjer u svijetlosnu, mehaničku, toplotnu ili hemijsku energiju.  Klasični izvori električne energije jesu: para dobijena toplotom od sagorijevanja uglja, nafte ili prirodnog gasa, zatim vodna energija i dizel mašine koje rade na naftu. Postoje i drugi izvori električne energije koji se u manjoj ili većoj mjeri koriste u obje svrhe npr. snaga vjetra, snaga plime i oseke, mineralna ulja, sunčeva toplota i naročito u novije vrijeme atomska energija.

Od klasičnih izvora najviše se za proizvodnju električne energije koriste vodena i toplotna energija. Vodena se u električnu energiju pretvara u hidroelektranama, a toplotna u termoelektranama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari