Odlomak

Račun dobiti i gubitka predstavlja dinamički financijski izvještaj koji prikazuje prihode, rashode te pozitivni ili negativni rezultat poslovanja u određenom vremenskom razdoblju promatranja.(Dvorski, Kovšca 2011.) Postoje različiti oblici prikazivanja računa dobiti i gubitka, pri čemu broj pozicija i način sastavljanja ovise o specifičnim potrebama korisnika informacija. Poduzeća se ne bave samo osnovnim djelatnostima već i drugim oblicima djelatnosti, stoga je potrebno razlikovati parcijalne rezultate u prikazivanju prihoda i rashoda koji su nastali iz pojedinih djelatnosti. Obično se prihodi i rashodi u računu dobiti i gubitka prikazuju na sljedeći način:
• Prihodi i rashodi iz poslovnih aktivnosti
• Prihodi i rashodi iz financijskih aktivnosti
• Izvanredni prihodi i rashodi
Poslovni prihodi i rashodi – tj. prihodi od prodaje, su dio ukkupnog prihoda poduzeća. U njih možemo uključiti prihode od redovitih aktivnosti nekog poduzeća kao što su proizvodnja, prodaja trgovačke robe ili pružanje usluga. Poslovni rashodi – uključuju sve rashode nastale u jednom izvještajnom razdoblju u koje je moguće ubrojiti troškove sadržane u prodanim proizvodima ili uslugama, opće troškove proizvodnje, prodaje i uprave te druge opće troškove.(Dvorski, Kovšca 2011.).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 8 stranica
  • Poslovna ekonomija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Hrvatska,  Varaždin,  UNIVERZITET U ZAGREBU Fakultet organizacije i informatike sa sedištem u Varaždinu  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari