Odlomak

UVOD

Hidraulične mašine se tehničke naprave koje transformišu mehaničku energiju pokretnih delova mašine u strujnu energiju fluida ili obrnuto. U hidraulične mašine se obično ubrajaju pumpe i motori. U zavisnosti od toga da li se enerija predaje ili oduzima fluidu, razlikuju se: radne hidraulične mašine – kada se energija predaje fluidu, motorne hidraulične mašine – kada se energija oduzima od fluida i pretvara u mehaničku energiju i kombinovane hidraulične mašine – mašine koje mogu da pretvaraju i hidrauličku u mehaničku energiju i obrnuto.
Ljudi vekovima koriste hidroenergiju kako bi dobili mehanički rad. U Starom veku su korišćena obrtna kola, koja su pokretali brzi vodotokovi, a koja su služila za pogon mlinova. Danas se za takve poslove koriste hidraulične mašine, iako se u nekim zabačenijim delovim sveta i još uvek koriste ovakve konstrukcije za pogon mlinova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 32 stranica
  • Mehatronički sistemi Dr. Dragan Živković
  • Školska godina: Dr. Dragan Živković
  • Seminarski radovi, Skripte, Mašinstvo
  • Srbija,  Beograd,  Visoka tehnička škola strukovnih studija  

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari