Odlomak

 

Pre nego detaljnije izložimo radnju, vreme i mesto izvršenja prekršaja neophodno je utvrditi i sam pojam prekršaja, pa je tako članom 2 Zakona o prekršajima propisano da je prekršaj protivpravno delo koje je zakonom ili drugim propisom nadležnog organa određeno kao prekršaj i za koje je propisana prekršajna sankcija.
Iz same definicije prekršaja mogu se uočiti i njegovi osnovni elementi, a to su: radnja prekršaja koja prouzrokuje neku posledicu koja je kao takva propisana kao prekršaj, protivpravnost i predviđenost prekršajnog dela i sankcije u zakonu ili drugom propisu nadležnog organa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 9 stranica
  • Prekršajno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari