Odlomak

UVOD

Jedna od najpopularnijih sportskih igara današnjice je fudbal. Fudbal igraju deca, mladi, odrasli, muškarci, žene. Lepota fudbalske igre kao i njena dinamičnost su osnovni uzroci zbog kojih se fudbal igra na svim kontinentima i u svim slojevima
društva.
Po stukturi fudbal je veoma složena i kompleksna igra. Fudbal pripada grupi polistrukturnih acikličnih kretanja sa visokim nivoom kompleksnosti. To je sportska igra koju karakterišu brojna složena kretanja u kojima pored acikličnih ima i cikličnih
kretenja visokog obima i intenziteta.
Od svog nastanka pa do danas fudbalska igra se neprestano razvija kako u pogledu celine, tako i u transformaciji pojedinaca kao sastavnih i nedeljivih elemenata fudbalske igre. Nivo razvoja fudbalske igre danas karakterišu velika dinamičnost i visok ritam igre koji zahteva od fudbalera izuzetnu fizičku pripremu, visok nivo tehnike u kretanju, taktičku zrelost i psihičku stabilnost.
Paralelno sa razvojem fudbala rasla je i važnost kondicionog treninga, što se odnosi na tempo, brzinu i dinamičnost fudbalske igre i tehničko taktičke zahteve. Fizička priprema u današnjem fudbalu je izrazito naglašena posebno u elitnim takmičarskim nivoima. Ali fizičku pripremu je neophodno posmatrati uvek u kontekstu fudbala a ne kao zaseban cilj. Na taj način moderne teorije treninga u fudbalu danas forsiraju integralni kondicioni aspekt pripreme fudbalera. Takođe je važno naglasiti da dobra kondiciona priprema nije zastupljena samo u pravilnom izboru sadržaja, opterećenja i metoda, već i u zaštitnim elementima fizičke pripreme.

Broj takmičenja je danas vidno povećan što je dovelo do smanjenja vremena potrebnog za pripremu fudbalera koji moraju ispuniti izrazito visoke standarde sadašnjeg načina fudbalske igre. Upravo povećan broj takmičenja, kompleksan i savremen način igre zahtevaju visok nivo razvijenosti motoričkih sposobnosti kod svih fudbalera. Trajanje igre i broj takmičenja zahteva od igrača visok nivo aerobnih i anaerobnih kapaciteta.
Savremenost fudbala ne određuje samo igra, već između ostalog, i savremenost trenažne tehnologije. U taj segment spada način kondicione pripreme fudbalera i ekipa. Kondicionu pripremu treneri različito shvataju i definišu. Danas je prihvaćeno shvatanje da je ona osnov svih uspeha u fudbalskim takmičenjima i definiše se kao uspostavljanje, razvoj, obnavljanje i održavanje motoričkih sposobnosti u skladu sa zahtevima fudbalskih utakmica, mogućnostima fudbalera, materijalnim uslovima i postavljenim ciljevima. Na tim postavkama izgrađen je savremen pristup i razvijena nova trenažna tehnologija u čijoj osnovi leži individualizacija treninga i savremeno upravljanje trenažnim efektima i promenama, čiji su produkti kraće vreme treninga i bolji rezultati. Kod nas, još uvek, kondiciona priprema u fudbalu teče po klasičnom receptivnom konceptu koji ne poznaje inividualizaciju treninga a čvrsto se drži davno definisanog
pristupa kada je u pitanju periodizacija, uz enormno i nepotrebno trošenje vremena na treninge. Takav pristup nije u stanju da omogući našim fudbalerima da budu snažniji,
brži, izdržljiviji od inostranih protivnika. Jedna od posledica toga je da nemogu da podrže sve taktičke zamisli trenera. Druga posledica takvog stanja je da naši fudbalski klubovi i reprezentacije na međunarodnoj sceni postižu slabije rezultate nego što bi trebalo, s obzirom na to da je potencijal naših fudbalera veliki. Iz tog razloga, u ovom radu, kroz individualno programiranje aerobnih i anaerobnih treninga i zakone na kojima se savremeno programiranje zasniva, ukazaće se na mogućnosti primene savremene trenažne tehnologije u fudbalu, što bi ujedno bio i osnovni cilj ovog rada.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari

Click to access the login or register cheese